„Jeho největší stavbou je objekt bývalého Federálního shromáždění, dnes nová budova Národního muzea, která přinesla do centra Prahy architekturu svrchovaně moderní, přitom nabitou technologickými novinkami a zároveň vynikajícími uměleckými díly, která architektonický výraz organicky doplnila,“ říká Radomíra Sedláková, spoluautorka výstavy.

Pragerovým dílem je také budova Nové scény Národního divadla, jejíž skleněný plášť navrhl se sklářskými výtvarníky Jaroslavou Brychtovou a Stanislavem Libenským. Poslední desetiletí se Prager věnoval rekonstrukcím pražského Rudolfina a domu U Černé matky boží. V roce 2000 mu byla Obcí architektů udělena čestná cena za celoživotní dílo a přínos architektuře.

Exponáty na výstavě jsou většinou zapůjčeny z archívu Architektonického studia Gama, který Karel Prager v roce 1967 založil, a z majetku pražské Národní galerie.