Aghiatrias: Regions Of Limen

Aghiatris jsou jednou z odnoží postindustriálních Skrol, na nahrávce se také podíleli všichni tři členové mateřské skupiny, byť jen dva Vladimír Hirsch a Tom Saivon jsou členy pobočného projektu. Dominantní roli má opět prvně jmenovaný, který prokazuje velké skladatelské kvality. Regions Of Limen jsou zatím nejlepším dílem tohoto hráče na klávesy. Podařilo se mu vyvážit wagnerovskou mohutnost symfonických pasáží podložených neúprosně se valícím rytmem s poklidnějšími plochami elektronických zvuků a vokály Martiny Sanollové. Hlavně však dokázal podřídit detaily celku, takže žádný tón není na vznosně temné nahrávce navíc a nepřipravuje ji o naléhavost a údernost odpovídající tíži světa.

Epidemie, 69:15

Josef Jíra: Grafika

Každý grafický cyklus malíře Josefa Jíry patří k mimořádným tvůrčím počinům, ať už jde o variace na Erbenovu Kytici nebo na motivy z Bible. Nyní představuje souborně svoji grafiku na výstavě, kterou pro Hollar připravil historik umění František Dvořák. Jíra si svoje grafiky tiskne sám a mnohé z nich patří mezi unikáty, které se mu podařilo vyrobit jen v několika málo exemplářích. Matrice totiž působí víc jako originální reliéfy než grafické desky. Do svých grafických listů vkládá nadčasové symboly i lidská dramata, emoce i poetiku, slovanské pohanství i biblická podobenství. Expozice je malou poctou k letošním Jírovým pětasedmdesátinám, které oslaví 11. října. Výstavní síň Hollar, Praha 1, 5. V. - 6. VI., 10 - 13 a 14 - 18 hodin

Isaac Bashevis Singer: Panství

Čtvrt století života Jakoba Kalmana, jeho rodiny i jeho města popisuje ve svém Panství Isaac Bashevis Singer. Jako už mnohokrát předtím ve svých prózách i v tomto románu nás zavádí do rodného Polska, do Varšavy, do městečka Jampol.

Spolu s Kalmanem, zbožným Židem, který lpí na tradicích a prostém životě, se na počátku ocitáme v roce 1863 krátce po polském povstání. Jeho konzervatizmus mu nebrání počínat si nadmíru moderně v obchodě a podnikání. A Kalman se musí snažit, Bůh mu nadělil čtyři dcery a on jim musí zajistit věno. Tak se začíná věčný příběh štěstí a smůly, rození a umírání a také sňatků. Jestliže se v úvodu seznamujeme s Kalmanem čtyřicátníkem, odvážným a plným plánů, v závěru se loučíme s mužem, který našel klid ve své víře. "Kalman zatoužil po starých časech, kdy Židé žili v zemi Izraelské. Třikrát do roka konali pouť do Jeruzaléma. Vlastnili pole a louky, lesy, vinice, sady a fíkovníky. Lidu Izraele vládl král, věřící naslouchali prorokům."

Přeložila Zuzana Mayerová, Argo, 435 stran