Spisovatel, pedagog, libretista a překladatel Adolf Wenig (1874 – 1940), autor libreta k opeře Čert a Káča, sesbíral pověsti a zkazky, z nichž některé vycházejí ze skutečných událostí, jiné jsou zcela smyšlené. Pověsti jsou rozdělené do šesti oddílů podle jejich dějiště, nejstarších pražských čtvrtí: Ze Starého Města, Z Nového Města, Z Malé Strany, Z Hradčan, Z Josefova a Z Vyšehradu.

Většina pražských pověstí není tak notoricky známá jako Staré pověsti české a zvídavý čtenář se rád dozví, co se kdysi povídalo o Karolinu, Klementinu, Týnském chrámu, klášteře sv. Anny či dalších staroměstských a novoměstských domech.

Kniha nakladatelství Omega vychází z prvního vydání ze třicátých let. Zachovává si archaický jazyk, což je ku prospěchu věci. U některých pověstí, kde je prokázáno, že se děj stal jinak, by asi neškodila poznámka pod čarou (např. autorem orloje nemohl být Hanuš, byl to Mikuláš z Kadaně).

Celkové hodnocení: 80%