Početný soubor umělcových děl od plakátů po rozměrné serigrafie pochází ze soukromých sbírek a galerií v České republice a na Slovensku. Výstava je to prvotřídní, klidně by mohla být s úspěchem reprízována ve Vídni nebo v Berlíně.

Desítky portrétů Marilyn Monroe a Mao Ce-tunga střídají cykly Campbellových polévek nebo Květin. Zastoupeno je Elektrické křeslo, série Lebek i kompletní řada nejslavnějších Židů 20. století, kterou zdobí portrét Franze Kafky. Nechybí prakticky nic, co v dějinách moderního umění Warhola dělá oním proslulým Warholem.

Stejné motivy, opakující se v různých barevných variantách, jsou naistalovány tak, aby divák pochopil, že opakování není samoúčelné, ale je součástí rafinovaného výtvarného záměru, který má diváka ohromit, zaujmout a představit mu kouzelný svět výtvarné tvořivosti.

Zajímavostí jsou i obaly gramofonových desek umístěné ve vlastní kóji, které představují Warhola jako nápaditého tvůrce užitého umění. K tomu přináleží celá stěna plakátů na výstavy, reklamní předměty nejrůznějšího charakteru, včetně pomalovaného autíčka nebo bibliofilie 25 grafik Láska je růžová sušenka.
Je až překvapivé, kolik kvalitních Warholů je dnes ve sbírkách jeho českých a slovenských fanoušků. Část exponátů na Hlubokou zapůjčilo i renomované Muzeum moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích.

Andy Warhol (1987).

Andy Warhol na snímku z roku 1987

FOTO: ČTK

O dobré vyznění výstavy se postaral nadšený tým warholovských fanoušků – autor projektu Daniel Hovorka, kurátoři Miroslav Houška a Michal Bycko a ředitel AJG Aleš Seifert s týmem přátel a spolupracovníků.

Architektonické řešení zámku je přímo úžasné, takže bývalá jízdárna někdy působí jako prostorná velkoměstská ulice s vylepenými plakáty, v další části je zase interiér zcela zaplněn Warholem, který diváka svými barevnými serigrafiemi doslova pohltí.

Panely, které galerie používá už dlouhá léta, jsou ozvláštněny tapetami s motivy malířových kreseb nebo zvětšenými fotografiemi autora, který na nás ze stěn hledí někdy zachmuřeně, jindy s nevázanou rozkoší. Instalace dovoluje různé průhledy, takže i notoricky známá díla se objevují v nečekaných vizuálních vazbách.
Organizátoři představují Warhola i jako kultovní postavu newyorské kulturní scény, takže mezi exponáty nechybí ani jeho sako nebo brýle. Jsou představeny jako relikvie, aby oddaní ctitelé „zlatého“ hocha mohli přímo v expozici provádět svoje devoční obřady.

Část expozice slouží současně jako „factory“, kde si diváci mohou sítotiskem vytisknout i vlastního Warhola na tričko nebo na papír. Tento aktivní vstup diváka do technologie umělcova oblíbeného výtvarného postupu umocní prožitek z vystavených grafik, kdy člověk víc pochopí jejich preciznost a výtvarný důvtip.

Alšova jihočeská galerie, která letos slaví 60 let, je pověstná především svou gotickou sbírkou. Ti, kteří přijedou nejen za Warholem, nadchne i fakt, že ve stálé expozici najdou na celou sezónu z pražské Národní galerie zapůjčenou Roudnickou madonu Třeboňského mistra, která se dostala do zajímavých souvislostí, protože galerie vlastní několik obrazů, které ve variantách přímo nebo nepřímo kopírují tuto uctívanou ikonu české gotiky.

Celkové hodnocení: 90 %