Na některá dobrá dramata se u nás zapomíná. Občas si naštěstí vzpomenou pamětníci a uvedou je znovu do života. Synové Arthura Millera měli díky Františku Miškovi v Příbrami a Fréharovi ve Zlíně v polovině aprílového měsíce premiéru den po sobě.

Autor to u nás nemá lehké. Naši rychlokvašení pravičáci (včerejší svazáci) mu vypálili do paže cejch zavrženíhodného příslušníka levice.V Americe totiž odmítl udávat kamarády Výboru pro neamerickou činnost

Všichni moji synové z roku 1947 jsou Millerovým průlomem k slávě. Dočkali se hned více než tří stovek repríz. Připomínají, že zatímco jedni Američané umírali na evropských i asijských bojištích, druzí, ti praví, bohatli na válečné výrobě bez ohledu na morálku a poctivost, vlastnosti z naivního, starého světa.

Zavinil smrt válečných pilotů

Fréharovi se ve Zlíně podařilo příběh úsměvně exponovat a nenápadně gradovat až k tragickému, pro mnohé překvapivému konci. Ani nebylo třeba násilně akcentovat aktuální poselství pro naše stejně kořistné dny. Vyostřeně dodnes působí, že za bezohlednost otce, za jeho právnické vykličkování z odpovědnosti za smrt několika válečných pilotů, se stydí nejprve jeho synové, kterým se teprve následně podaří vyburcovat podnikatelovo svědomí.

Tomečková v záři renesance

V Millerově dramatu dobře funguje rodičovský duet Radoslav Šopík a Jana Tomečková (Joe a Kate Kellerovi). Ta na jevišti po odchodu z rolí mladých i zralých krásek zažívá podivuhodné znovuzrození. Vedle nich stejně bravurně zvládl složitý part jejich syna Kryštofa Tomáš Stolařík. Drama by nebylo úplné bez vědoucích spoluobčanů, doktora Baylisse (Milan Hloušek) a jeho ženy (Romana Julinová) a bez nesmiřitelně křivdu pomstít odhodlaného Jiřího Deevera (Gustav Řezníček).

Ve Zlíně i jasnozřivě omlazují. Pro mnohé objevem sezóny bude jistě Petra Hřebíčková (Anna Deeverová), která se blýskla již na JAMU v Oněginovi a jejíž ještě výraznější chvíle dozajista teprve přijdou. Nepřehlédnutelní na jevišti jsou i Tereza Matasyo v roli Lydie Lubeyové a Václav Vodička jako její manžel.

Městské divadlo Zlín - Arthur Miller: Všichni moji synové. Přeložil Ota Ornest. Režie Jiří Fréhar, dramaturgie Vladimír Fekar, scéna a kostýmy Eva Brodská, hudební spolupráce Dalibor Gondík.