„Zpravodajskými relacemi provádí Emma diváky od 22. srpna loňského roku. Nejčastěji moderovala Noční Televizní noviny a věnovala se reportérské práci, kterou bude vykonávat i nadále,“ uvedl Strouhal.

„Jsem rád, že se Emma Smetana připojí k moderátorům hlavní zpravodajské relace skupiny Nova. Vážím si její profesionality a všeobecného přehledu, který získala během své dosavadní kariéry a také v průběhu několikaletého pobytu v zahraničí. Věřím, že její zkušenosti přispějí k ještě vyšší divácké oblibě Televizních novin,“ řekl ředitel skupiny Nova Jan Andruško.

„Jsem poctěna tím, že mi TV Nova vyjádřila podporu a svěřila mi moderaci Televizních novin. Vnímám to jako ocenění mé dosavadní moderátorské i reportérské práce a moc se na tuto výzvu těším. Neméně zásadní pro mě je fakt, že budu i nadále působit jak v Nočních Televizních novinách, které mi za devět měsíců přirostly k srdci, tak v terénu coby reportérka,“ dodala Emma.

Emma Smetana má české a francouzské občanství, údajně mluví pěti cizími jazyky. Získala magisterské tituly na pařížském institutu politických věd v oboru evropské záležitosti a na berlínské univerzitě FU Berlin v oboru politologie a mezinárodní vztahy.