Práce Mileny Dopitové byla inspirována příběhem Pavla Haase. Období holokaustu a osudy židů symbolizuje audiovizuální objekt, kde kromě využití Haasovy hudby autorka pracuje se symbolem židovské hvězdy, jejíž funkční pásy obepínají a svazují celý objekt v jeho soudržnosti. Cílem vandalů bylo poškodit symbol židovské hvězdy, což se jim přeřezáním pásů podařilo.

Podle svědků mohlo jít o trestný čin s rasistickým podtextem. Zda byli pachatelé skutečně nacisti, ukáže až výsledek policejního vyšetřování.

„Je to pro mě důkaz o aktuálnosti tohoto projektu, i když se původně jedná o inspiraci z novodobých dějin roku 1944–1945. Agresivita, nevzdělanost, necitlivost jsou pravděpodobnou motivací tohoto druhu ,hrdinství‘..., a proto jsou tyto projekty nesmírně důležité, aby nejen ukazovaly, kdo jsme, ale kam se můžeme také dostat,“ řekla autorka objektu Milena Dopitová.