Domácí designérské scéně jsou věnovány tři tematické cykly. Projekt funerálního designu s názvem Schránka pro tělo, duši a vzpomínky uvádí předměty pojící se se smrtí člověka. Netradiční formou je zde popsána i historie pohřbívání - v tunelu dlouhém 40 metrů si mohou lidé přečíst, jakým způsobem se během staletí pohřbívalo v jednotlivých částech světa.

Exponáty z Čeh, Itálie i Ruska

Velká část výstavy je věnována práci brněnského designéra Jindřicha Halabaly, který tvořil v meziválečném a poválečném období. Současnou českou typografii zase představuje expozice TypoDesignClubu.

Ze zahraničních výstav stojí za zhlédnutí například neobvyklý italský projekt Vyrobeno v Itálii - sovětský avantgardní nábytek 20. let. Představuje nábytek vyrobený nábytkářskými firmami z Verony podle dochované dokumentace navržené mladými sovětskými umělci a architekty, kteří tvořili na počátku 20. století. Většinou šlo o učitele a studenty sovětské výtvarné školy VCHUTEMAS, která byla blízká německému Bauhausu.

Originální je i výstava historie, současnosti a budoucnosti designu domácích spotřebičů. Vystaven je proslulý vysavač Lux V z roku 1921 a první poválečný typ pračky a ždímačky. Část s názvem Design pro město představuje lavičky, odpadkové koše a další venkovní mobiliář z několika evropských měst.