China Keitetsi: Musela jsem zabíjet

Ojedinělé svědectví dívky, která byla jako dítě donucena  bojovat se zbraní v ruce, ale nakonec z nelidských podmínek unikla. China Keitetsi pochází z Ugandy ve východní Africe. V devíti letech byla unesena a donucena bojovat v povstalecké armádě. Až po čtrnácti letech se jí podařilo uprchnout do Jihoafrické republiky, odkud s pomocí OSN emigrovala do Dánska, kde žije dodnes. Svou knihou se snažila vyrovnat se svými traumatickými zážitky, ale hlavně pomoci 300 000 dětí, které jsou využívány ve válečných konfliktech po celém světě. Autobiografická kniha Musela jsem zabíjet  vyšla v Německu, Holandsku, Belgii, USA, Velké Británii, Jižní Africe a stala se mezinárodním bestsellerem. Autorka navštíví v květnu Prahu.
Vydává Motto, 199 Kč

Karol Efraim Sidon:  Sedm slov
Rozhovory s Karlem Hvížďalou

Třetí a závěrečná kniha volné série rozhovorů publicisty Karla Hvížďaly se zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem (již vyšlo Když umřít, tak v Jeruzalémě, MF 1995; Červená kráva, 2002), tentokrát na základě rozboru sedmi slov - o učení, o čase, o slově, o pravdě, o smrti, o víře a o lásce. V těchto rozhovorech K. E. Sidon přibližuje svoji životní dráhu, zasvěcuje do základních reálií židovského učení a života obce v Praze, pozdější rozhovory rovněž zachycují jeho reakce na nové situace: na některé znepokojivé tendence v polistopadové české společnosti či na události, které v USA a ve světě nastaly 11. září 2001 a bezprostředně poté.
Vydává  spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj nakladatelství Dokořán,  177 Kč

Steven L. McKenzie: Král David

Pozoruhodná publikace (jejímž podtitulem v originále je "Biografie") přibližuje čtenáři postavu biblického sjednotitele židovských kmenů - krále Davida. Autor se zabývá touto osobností jednak jako symbolem určitých vlastností, ale především pátrá v dobových písemných i archeologických pramenech po Davidovi historickém, čímž vytváří zajímavý obraz doby 
a prostředí, v nichž židovský král skutečně žil.
Vydává nakladatelství Volvox Globator, 299 Kč

Edvard Beneš: Paměti

Téměř po šedesáti letech se do rukou čtenářů znovu dostává nejvýznamnější poválečné literární dílo Edvarda Beneše, v němž druhý prezident našeho státu podal osobní svědectví o dlouhém a obtížném politickém zápase, který vedl za druhé světové války v britském exilu, aby dosáhl odvolání Mnichova a obnovení Československa. Benešovy připravované memoáry, rozvržené do tří částí, se měly původně jmenovat Krize, porážka a vítězství. Za prezidentova života však vyšel v říjnu 1947 pod názvem Paměti pouze první svazek druhé části, věnovaný událostem do přelomu let 1943 a 1944. Kniha vychází k 120 výročí autorova narození.
Vydává nakladatelství Naše vojsko

 Peter Demetz: Praha černá a zlatá
Výjevy ze života jednoho evropského města.

Kniha pražského rodáka Petera Demetze evokuje vzájemně se prolínající působení čtyř národních  a náboženských živlů, které se podílely na vytváření dějin naší země - Čechů, Němců, Židů a Italů. Autor přibližuje jejich vzájemné vztahy v různých historic-kých epochách, ale především zkoumá jejich podíl na společenské, duchovní a kulturní atmosféře Čech. Peter Demetz, emeritní profesor německé a srovnávací literatury na Yaleově univerzitě, se narodil v roce 1922 v Praze; roku 1949 emigroval do Spojených států.
Vydává nakladatelství Prostor,  349 Kč

Paul Johnson: Dějiny renesance

Renesance je jedním z nejvíce fascinujících období dějin lidstva, a není proto divu, že vždy přitahovala a dodnes přitahuje pozornost mnoha historiků  a historiků umění. Dlouho očekávaná práce historika Paula Johnsona, napsaná pro knižní řadu Modern Library Chronicles Series, však předčila mnohá očekávání. Kritik Jeffrey S. Burk o ní například napsal, že je to nejpoučnější kniha o renesanci, jakou kdy četl. Nejen pro svou originalitu, skvělý styl podá-ní, ale také pro vysokou informační hodnotu, neboť se autorovi na pouhých 150 stranách textu podařilo výstižně vykreslit všechny důležité osobnosti a charakteristiky tohoto období.
Vydává nakladatelství Barrister Principál, 285 Kč

Louise L. Hay: Miluj svůj život

Louise L. Hay, světově proslulá autorka a lektorka pro vás vytvořila dárkovou edici bestselleru Miluj svůj život. Klíčové poselství v této jedinečné knize je: vydáte-li pozitivní energii při práci se svou myslí, můžete uzdravit své tělo. Vysvětluje, že tím, jak limitujeme své myšlení
a názory, vytváříme ve své mysli zárodky a příčiny nemoci. Louise L. Hay nás vede k pozitivním změnám v našem myšlení a vytváří prostředí, které nás vede k prožití kvalitnějšího a hodnotnějšího života.
Vydává nakladatelství Pragma

Danny King: Deník zloděje

Bex vykrádá byty a je na to patřičně hrdý. Svou živnost s občasným úspěchem provozuje za asistence kamaráda Ollieho, který se někdy stává spíše přítěží, a jehož dětinské otázky dokážou Bexe parádně vytočit. Jenže parťáka, který dokáže nápad na geniální zlodějnu dotáhnout do konce, aby pohledal. Ovšem i mistr zloděj se občas utne - naštěstí má při pobytu za mřížemi moře času na sepisování pamětí...
Danny King patří k těm mladým anglickým autorům, kteří vydávají svá díla ve velkých nákladech, a přitom se jim daří udržet originalitu, vtip a vždycky se jim daří překvapit.
Vydává nakladatelství Argo, 198 Kč

Michal Huvar: Kryl

K osobě písničkářské legendy se autor poprvé dostal při spolupráci na 1. svazku Krylových spisů s názvem Texty písní (Torst, 1998), v němž je autorem Hudebně historického komentáře. Při sběru a studiu materiálů k němu vznikly i jeho důsledně, a nejednou až s překvapivými závěry, mýty a omyly odhalující komentáře ke Krylovým písničkám a hudebním nosičům. Ty jsou především ,"hrdinou" knížky, která je nepřehlédnutelným kamínkem v poznávání Krylovy osobnosti a tvorby.
Vydává nakladatelství CARPE DIEM, 160 Kč

Úpravy zahrádek

Kniha obsahuje srozumitelné informace o tom, jak si udělat dlažbu, terasu nebo dvoreček, zeď, chodník, schody, plot, pergolu, skalničky i vodní nádrže. Jsou v ní i projektové náčrty vysazování rostlin pro každé místo na zahrádce včetně slunečných, vyvýšených a stinných záhonů.
Vydává nakladatelství Slovart, 249 Kč

www.portalknihy.cz