Zkusila to znovu Hladovým plesem (v hudbě Petra Grahama). Její Studio Dům předestřelo autorčinu osobní deziluzi a také její narůstající společenskou beznaděj; nejenom pociťovanou, nýbrž i bolestně a hořce prožívanou.

Andělé kamsi odlétli

Osobní pocity podepřela dosazenými otřesnými fakty z mediálního světa, který jako myšlenkový subkontinent je schopný vytvářet vlastní obraz reality konce civilizace. A jako varovné hlasy odkudsi z podsvětí přiváží Charón – výjimečně zpátky ze tmy do světla – verše a metafory Františka Halase, Jana Skácela, ale také Josefa Čapka nebo Charlese Baudelaira.

Tálská zůstává blížencem prokletých – v onom širším slova smyslu charakterizujících nejenom vztah básníků k realitě, ale také společenství vyvrhující největší básníky, často jen kvůli ideologickým neshodám, do předpeklí plánovaného zatracení.
Mohl bych jmenovat její inscenace Seiferta, Morgensterna, připomenu ale jediný režisérčin balzám: vernisáž v Malé galerii Čs. spisovatele v červenci 1982: Navzdory ostrému nesouhlasu koryfejů spisovatelského svazu vrátila lidem Jana Skácela, tehdy šedesátiletého. Vznikl půdorys její pozdější inscenace Na dávném prosu. A Janovi při tom návratu k živým lidem po tvářích tekly slzy.

Se Studiem Dům propadla jedna z nejobraznějších režisérek, jaké české divadlo má, nejprve kouzlu lidových balad, postupně se ale s Potápějícím se domem (Tomáš Janypka) stále víc a hlouběji noří do osobních smutků, ale hlavně do obav z Potopy (Halas) a marnosti Modlitby za vodu a Naděje s bukovými křídly (Skácel).

Tak se hlásí Potopa

Černě oděný sextet aktérů s širokými drátěnými suknicemi jejich dámské části (Monika Matoušková, Taťána Janevová, Veronika Troppová, Růžena Dvořáková, Tomáš Janypka a Viktor Černický) tlumočí chmurně dekadentní obrazy inspirované zprávami o ztracených dětech a odkazující na jejich tragické, často smrtelné osudy.
Všechno na scéně je obřadné, a v sektářském duchu obludných náboženských úchylek s charakterem Grahamovy hudby rituálně korespondující. Kdyby nic, po Potopě Františka Halase s Hladovým plesem Evy Tálské po letech zase sáhnu do knihovny.

Celkové hodnocení: 75%