Robin Storey stál v roce 1979 u zrodu Zoviet*France, když se ale skupina odklonila od syrového pojetí k atmosférickému etnoambientu, vydal se v roce 1992 na sólovou dráhu. Rapoon je rytmičtější a místy až taneční.

Mark Spybey byl členem legendy jen pár let a odešel v stejném roce jako Storey. Dead Voices On Air se pohybují mezi ambientem a industriálem a mají méně výraznou rytmickou strukturu, jsou rozevlátější. V rámci večera vystoupí i Petr Ferenc a Rentip.