Isaac Bashevis Singer psal Panství v rozmezí let 1953 a 1955, a přestože román, původně vycházející na pokračování v americkém deníku Jewish Daily Forward, vyšel knižně až řadu let po vydání Rodiny Moskatovy (Argo 1997), zachycuje období ještě dřívější - dobu mezi polským povstáním v roce 1863 a koncem devatenáctého století. Ústřední postavou románu z polského venkova i města, zalidněného typickými Singerovými hrdiny všedního dne, je Kalman Jakobi, zbožný a konzervativní Žid, zděšený skutečností, že se jeho dcera provdala za skeptika, i když sám je ve svém podnikání průkopníkem těch nejmodernějších obchodních metod.
Vydává Argo, 298 Kč

Thomas Bernhard: Ano

Novela nejvýznamnějšího rakouského spisovatele druhé poloviny 20. století je příběhem o přátelství a cestě z izolace, vyprávěním o smíření a hlubinách mezilidských vztahů i přitakáním smrti i životu zároveň. Ano představuje Thomase Bernharda, jak jsme ho zatím neznali: jako autora hledajícího a nacházejícího svého životního zachránce. A navíc inspirovaného ženským světem. Touto novelou začíná autorův příklon k fiktivně (auto)biografickému způsobu psaní, kdy se stírá rozdíl mezi vybájeným a reálným světem a na jehož konci stojí Bernhardovo nejproslulejší dílo - Vyhlazení.
Vydává Prostor, 199 Kč

Marie Koldinská: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Cesta intelektuála k popravišti


Český šlechtic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621) proslul už ve své době jako neobyčejně vzdělaný intelektuál, autor známého cestopisu o putování do Svaté země a do Egypta, hudební skladatel a v neposlední řadě jako účastník odboje českých evangelických stavů proti Habsburkům. Harantova biografie z pera historičky Marie Koldinské nabízí plastický obraz jeho života, rekonstruovaný na základě dobových pamětí, deníků, soukromé korespondence součastníků, tehdejší publicistiky, úředních písemností i Harantovy vlastní literární a hudební tvorby. 
Vydává Paseka, 599 Kč

Michal Sýkora: Vladimir Nabokov - "Americká" témata

Kniha se zabývá druhou polovinou Nabokovovy tvorby, tedy obdobím, kdy pobýval v USA a ve Švýcarsku. Autor v ní volně navazuje na svou předchozí práci Vladimir Nabokov - Od Mášeňky k Daru, v níž zpracoval Nabokovovu rusky psanou tvorbu z dvacátých a třicátých let. Sýkora opouští chronologickou strukturu prvního svazku a postupuje podle jednotlivých témat - Nabokovovy metafyziky, témat noetických, politických, životopisných. Nabokova vidí nejen jako brilantního stylistu, ale jako spisovatele, který dokázal vytvořit ideově i umělecky soudržné dílo, v němž se v jeden celek spojuje estetika, etika a metafyzika. Obě studie podávají ucelený obraz jeho díla. 
Vydává Host,  219 Kč

Richard Davenport - Hines: Honba za zapomněním
Dějiny narkotik 1500 - 2000

Tato průlomová kniha má pozoruhodně široký záběr. Čerpá z mnoha zdrojů a poukazuje na to, jak narkotika jako opium, morfin, konopí, heroin, kokain, amfetaminy, LSD a extáze ovlivnila západní společnost, jak se tyto látky, zpočátku užívané jako legální léky, ocitly mimo zákon, jak se z nich staly látky zakázané.
Vydává BB art, 390 Kč

Trevor Stone, Gail Darlingtonová: Léky, drogy, jedy

Když naše tělo správně funguje, ani si jeho existenci neuvědomujeme. Když ale onemocníme, většina z nás začne hledat poučení o tom, jak pracují naše orgány. Kniha byla napsána se záměrem poskytnout čtenáři bez medicínského vzdělání základní informace o nejdůležitějších skupinách chorob a o lécích, které je léčí. Text je okořeněn humornými historkami ze života lidí, kteří bývají spojováni s objevováním léků, a vznikla tak publikace, kterou si se zájmem přečte nemocný i zdravý.
Vydává Academia,  258 Kč

Zdenka Procházková:  Na jevišti mezi Prahou a Vídní
Nezapomenutelná Líza Doolittlová

Herečka Zdenka Procházková zářila na pražských divadelních scénách  v 50. a 60. letech 20. století. Počátky její umělecké kariéry výrazně ovlivnil Karel Höger, který byl sedmnáct let jejím partnerem a manželem. Po roce 1968 pro Zdenku Procházkovou už role na českém jevišti nebyly, ale nezájem Prahy jí vynahradila Vídeň, kde hrála až donedávna.
Vydává Brána, 199 Kč

Jana Hybášková:  Čekání na válku
Výpověď odvolané české velvyslankyně v Kuvajtu

Kniha Čekání na válku, v níž autorka popisuje nejen své působení v Kuvajtu, horečnaté přípravy na válku, diplomatická jednání, postoje české politické reprezentace, českou vojenskou misi, průběh války samotné a její nečekané zvraty, činnost 7. polní nemocnice, ale navíc přináší barvitý, drsný, mnohdy až šokující obraz výbušného světa Blízkého východu, o kterém má většina veřejnosti dosud zkreslené informace. Díky mimořádnému pozorovacímu talentu, důvěrné znalosti prostředí, pronikavému pohledu na rozkol uvnitř arabských společností, se Janě Hybáškové podařilo přiblížit českým čtenářům svět, v němž se dnes rozhodují světové dějiny.
Vydává Rybka Publisher, 328 str., 256 Kč

Vladimír Hulpach: Příběhy ze Shakespeara

Dílo britského dramatika Williama Shakespeara určitě patří ke kulturnímu dědictví lidstva. Zkušený vyprávěč Vladimír Hulpach přibližuje mladým čtenářům jeho nejznámější divadelní hry pomocí přitažlivých příběhů v próze. Kniha se může hodit všem, kdo se připravují k maturitě nebo k přijímacím zkouškám, anebo se prostě jen zajímají o literaturu.
Vydává EGMONT, 159 Kč

Klaas T. Noordhuls: Zahrada od A do Z

V této knize, bohatě ilustrované barevnými fotografiemi a kresbami , najdete všechny informace potřebné k založení nové či úpravě starší zahrady i k jejímu správnému udržování od jara až do zimy. Je neocenitelnou pomůckou pro začínající i zkušené zahrádkáře.
Vydává  REBO PRODUCTIONS CZ, 499 Kč

 www.portalknihy.cz