Nova se podle rady dopustila porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Vysílací rada také uložila Českému rozhlasu pořádkovou pokutu ve výši pět tisíc korun za nevyhovění výzvě k podání vysvětlení. V zápise z rady není uvedeno, čeho se vysvětlení mělo týkat.