Emil Hakl: O létajících objektech

Soubor jedenácti krátkých próz doplněný fotopovídkou Mira Švolíka Pejsek. Mezi příhody Jana Beneše je tentokrát vloženo delší vyprávění Dva dny ze života Evy F., výrazné nakročení do jiného patra obraznosti. Evinýma očima viděný svět míří k nezvykle pevnému, nerelativizovanému postoji - a přesto zůstává haklovsky otevřený, plný nejistoty. A ještě něco dosud u Hakla nečteného: pocit napětí jak v tom nejlepším Hitchcockově filmu...
Argo

Jan Machonin: Psi v Davosu

Jen pozoruji krajinu / a jsem si jist / že za stromy se schovávají vlci / a koleje že vedou do stanic.
Rusista, ročník 1976, vydal svou první sbírku poezie. Úsečné verše, civilní projev, stále na cestě se snahou dopídit se obrazu světa, dotknout se jeho krásy, uvědomit si věčně přítomnou smrt, dobrat se víry, naděje a lásky, jež stále unikají. Vyzrálá poezie přesných tvarů a přímých slov. Petrov

Juha Seppälä: Velké příběhy

Sbírka povídek současného finského spisovatele uvádí čtenáře do krajin ticha a severské syrovosti, kde se city vyjadřují zhuštěně a lakonicky. Lidé putují po dalekých cestách, prodávají žebříky, lezou za vichřice na vysokou střechu, zdí domy, dlí u umírajícího, aniž by z toho všeho byli jen trochu moudří. A velké utrpení může být tiché, ztracené v každodennosti a drobných okamžicích...

Rakev ať je borová. Květinová výzdoba jednoduchá, ale hezká. Kaly. Obřad krátký a ve velké kapli. Položíš věnec. Pastorovi povíš pár slov o mým životě, řekneš, že jsem byl rotmistr v záloze, zalžeš, že jsem byl svobodný a celý život že jsem dělal do realit. Tělo nech zpopelnit, místo pro urnu zajdeš koupit hned, jak umřu, předem ti ho neprodají, a rakev bys tak jako tak neunes. Náhrobek z tmavý žuly, standardní velikost. Dáš vědět bance a spotřebnímu družstvu, kde jsem členem. Zrušíš karty. Zrušíš předplatný novin a časopisu Společnost. Dáš vědět pojišťovně. Po čase odtamtud dostaneš dost peněz, abys nebyl škodnej. Dědit po mně nebudeš, poslední vůli jsem sepsal ve prospěch klubu šachistů. Těm neoznamuj nic. Budeš jedinej smuteční host.
Přeložil Vladimír Piskoř, Havran