Televize Nova v listopadu 2012 požádala Karla Voříška, aby učinil kroky k očištění svého jména, které se objevilo ve svazcích StB. V návaznosti na to podal Voříšek žalobu na ochranu osobnosti.

Podle obou stran lze očekávat, že proces projednání žaloby, včetně případných dalších kroků na ochranu dobrého jména, bude časově náročný, a proto se televize s moderátorem rozhodli se vzájemně neblokovat a ukončit spolupráci.

Karel Voříšek byl jednou z nejpopulárnějších tváří televize Nova a pravidelně se umísťoval na nejvyšších příčkách v nejrůznějších anketách oblíbenosti.