Od prvního výstupu ocení diváci odvahu, s jakou se autoři pustili do variace na téma Élektra a Orestés; po Sofoklovi, Eurípidovi, Aischylovi a po jejich pozdějších stejně proslulých „epigonech“ Bornemiszovi, Hofmannstahlovi, Laszlovi, Giraudouxovi, O´Neilovi... Odvaha se vyplácí. Uspěli.

V létě bylo horko, v zimě sněžilo

Dokázali především ono základní a potřebné pro jakoukoli aktualizaci závěrečné fáze vražedné historie Átreovců v zápase o mykénský trůn (Ífigeneia, Agamemnón, Kassandra, Klytaimnéstra, Aigisthós, Alétés atd.) - napsat hru básnivým jazykem a transponovat ji podobně jako řada zmíněných napodobitelů.

Élektra (Paulína Labudová), Otec (Michal Bumbálek), Orestés (Dalibor Buš), v pozadí umírající Aigisthós (Tomáš Červínek)

Élektra (Paulína Labudová), Otec (Michal Bumbálek), Orestés (Dalibor Buš), v pozadí umírající Aigisthós (Tomáš Červínek)

FOTO: Jiří P. Kříž, Právo

Dlab se Smrekovou přenesli boj o moc do času po Pražském jaru s citací projevu herce Miloše Kopeckého při stádním podepisování Anticharty ve Zlaté kapličce.

Možná i autory samotné překvapuje, že výroky o žití v nejkrásnější přítomnosti, v blahobytu, jaký jsme nikdy nezažili, samozřejmě ve viditelném rozporu s realitou nakročenou k protikladům takových prázdných slov, míří až k povědomé epoše reálného vekslácko-mafiánského kapitalismu začátku třetího tisíciletí.

Dobře pojmenovali problém, který tížil Agamemnónova bratrance a vraha Aigistha. Musel se vypořádat s agamemnoismem. Také u nás si třeba Hrad libuje v -ismech, aniž si jeho dosluhující pán připouští, jak těžké bude vypořádat se s klausismem.

Táňa Hlostová (Sestra), Paulína Labudová (Élektra), Iveta Austová (Matka), Michal Bumbálek (Otec), Dalibor Buš (Orastés), v pozadí Tomáš Červínek (umírající Aigisthós)

Táňa Hlostová (Sestra), Paulína Labudová (Élektra), Iveta Austová (Matka), Michal Bumbálek (Otec), Dalibor Buš (Orastés), v pozadí Tomáš Červínek (umírající Aigisthós)

FOTO: Jiří P. Kříž, Právo

Vaše bolest, naše utrpení v režii pronikavého talentu Mariky Smrekové je obraznou inscenací, výpovědí málokdy přímočarou, vyslovující se náznakem, gestem, pohybovou kreací, v kostýmech převažující barvy krve (sluhové, lid, Matka) a dvorské honosnosti (Otec, Ženich, Orestés) s bílým Elektřiným právem na odplatu v zemi, kde selhalo právo.

Chválím za výpravu Anastázii Chaplenkovou. A za skvělou, obřadně provokativní hudbu Janu Tkáčovou.

Študáci a kantoři

Herci? Dobří. Paulína Labudová (Élektra), Tomáš Červínek (Aigisthós), Iveta Austová (Matka), Dalibor Buš (Orestés). Všichni - Táňa Hlostová, Miroslav Novotný, Jan Jedlinský... I výpomoc Michal Bumbálek z Husy v roli Ducha otce Agamemnóna.

Otec (Michal Bumbálek), Orestés (Dalibor Buš)

Otec (Michal Bumbálek), Orestés (Dalibor Buš)

FOTO: Jiří P. Kříž, Právo

Moc dobrý ročník vychovali Brettschneidereová, Dostálek, Valešová, Goldflam, Kovalčuk, Kolegar, Chládková, Štěpánek. Také jejich jsou Élektra a Orestés.

Celkové hodnocení: 80 %