Výstava v pražském Clam Gallasově paláci představuje ve dvou sálech reprezentativní průřez jeho volnou tvorbou od 60. let, kdy vstoupil do dějin české grafiky.

Brilantnost v technice klasické litografie

Vystaveny jsou i jeho práce z roku 1968, třeba grafika s názvem Bude stále těžší vyváznout s dominujícím motivem Stalina, za kterou byl autor v sedmdesátých letech několik měsíců ve vězení na Ruzyni.

Vrchol malé retrospektivy představují díla Velká žranice, Job nebo Šebestián, kde Kulhánek dosáhl naprosté brilantnosti v technice klasické litografie.

V soutěžní přehlídce, která bilancuje 164 děl od sto padesáti umělců, je letos na Grafice roku velká účast poměrně méně známých grafiků. Tematický i stylový záběr je široký. Vedle abstrakce se stále výrazněji uplatňuje tíhnutí k figuře, krajině a zátiší.

Především mladší generace stále více využívá počítačové grafiky, která otevírá cestu k novým možnostem výtvarného sdělení. Dokládají to například zajímavé práce studentů z ateliéru Jaroslavy Severové na univerzitě v Hradci Králové.

Ovšem tradiční metody dovedou diváky neméně okouzlit, zejména pokud je ze starší generace dělají takoví velikáni jako Karel Vysušil nebo František Hodonský. Z nejmladších účastníků se ke grafické tradici nejvíce obracejí studenti a absolventi z ateliéru Jiřího Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze.

Největší oslava výtvarné kreativity

Poměrně značná – letos dokonce ze všech dosavadních ročníků největší – je účast těch, kteří se zabývají autorskou knihou, vydanou v sérii malého nákladu, někdy dokonce jen v jednom kuse. Je to asi největší oslava výtvarné kreativity, protože tu nejde o prodej, ale o vlastní tvůrčí uspokojení. Líhní hnutí autorské knihy je fakulta umění v Ostravě.

Tradičně největší soutěžní výtvarnou přehlídku v Česku pořádá občanské sdružení Inter-KontaktGrafik a neúnavná kurátorka Simeona Hošková.