Námětem hry je hořkosměšné setkání trojice mladých úřednic s dvojicí úředníků v jakési taneční restauraci. Je pátek večer, a to je pro lidičky pracující po celý týden "od devíti do pěti" chvíle ke společnému posezení, k lovení protějšků, k živení nadějí, že život není jen šedivý, jednotvárný, kariérní... Příležitost k nalhávání si, že jsou příslušníky střední vrstvy...

Od devíti do pěti

Na částech polokoulí nezasažených kolektivními prvomájovými radovánkami nebo oslavami MDŽ je taková vrstva bankovních a jiných pracovníků běžná, u nás zatím na startovací ploše.

Poměrně velká část populace žije jenom v úřadě, a večer se živí magikostkami telenovel a seriálů všech možných telekanálů. Z nich pro onen vytoužený páteční večer pochytili příslušníci této skupiny počáteční sebevědomí, umění rozšířit ramena a prostřít v nedbalé konverzaci neuvěřitelné příběhy o nových sexyúspěších.

S přibývajícím alkoholem v krvi na sebe nevědomky začnou prozrazovat, že rozkošná dobrodružství pramení buď v hutném čtivu harlequiniád nebo ve špionážních románech z výsluní Bílého domu. Zatím šmé zeje ale prázdno, nedovzdělanost, nekulturnost, všednost, nevychovanost, zakomplexovanost, frustrovanost, banálnost, maloměšťáctví.

After Dinner je obrazem společnosti, která miluje klid a pořádek, proto je schopna přihlížet násilnostem v metru i na ulicích, preventivně v sobě živit rasové předsudky, ale cítit se jako řádná a spokojená součást celku, jako ovečka ve stádu plahočícím se od ohrady k ohradě. Jenomže pastviny sužuje jednou příliš mnoho deště, podruhé zase sucho. Proto se množí návštěvy u psychiatrů a u psychologů...

V Česku je škála širší

O tom všem After Dinner vypráví s úsměvem, s ironií, u nás však přece jen také s trpkostí, kterou Potužil, sám v této chvíli pronásledován podvodnými anomáliemi bezpráví v tzv. právním státě, lehce i hořce neopomněl; že se totiž tato škála nucené životní průměrnosti stále víc rozrůstá také o vrstvy, které do ní v kontinuálně se vyvíjejícím světě nepatří: už i o vysokoškolské učitele, vědecké pracovníky, lékaře, herce, režiséry...

Přesněji a věrohodněji naplňují poselství inscenace Dana Batulková, Hana Šedová a Alena Štréblová v rolích Dympie, Pauly a Moniky. Oba chlapci - Kryštof Hádek i Adam Novák (Gordon a Steven), jsou sice roztomilí, stále víc ale na jevišti postrádají základní učednickou průpravu hereckého řemesla. Inscenaci to ovšem nic neubírá ani na aktuálnosti ani na naléhavosti ani na předpokládané divácké úspěšnosti.

Divadlo Rokoko Praha - Andrew Bovell: After Dinner, přeložil Martin Svoboda, režie Zdeněk Potužil, výprava Adam Novák.