"Celkově by se tak měl objem peněz na podporu tohoto segmentu kultury dostat na úroveň rozpočtu, který byl pro tuto kapitolu schválen v loňském roce. Už na konci loňského roku na setkání s divadelníky v Liberci ministryně kultury Alena Hanáková
avizovala, že živé umění je pro resort prioritou a že veškeré vygenerované úspory budou přesunuty na živou kulturu," uvedl Jan Vondryska z ministerstva kultury.

Ministerstvo slíbilo, že se pokusí najít rychlé řešení do 14 dnů a zdá se, že svůj slib splnilo.

"K alokaci dalších peněz na podporu živého umění dojde na základě úsporných opatření, která postihnou řadu složek ministerstva, včetně provozu samotného úřadu," dodal Vondryska.

Iniciativa: To nestačí

"Důvod pro demonstraci za živou kulturu trvá, i když Ministerstvo kultury slibuje, že bude šetřit na vlastním provozu a navýší granty, které předtím drasticky krátilo," odpověděl na to Jan Vávra z iniciativy Zachraňte kulturu.

Podle zástupců iniciativy Zachraňte kulturu 2013, která svolává na čtvrtek v 16.00  před ministerstvo demonstraci, ale důvod k veřejným protestům nadále trvá. Upozorňují na absenci systémových řešení, netransparentní tvorbu rozpočtu bez potřebných analýz, nulový dialog s kraji a obcemi o vícezdrojovém financování a další klíčové potíže.

„Jsme rádi, že se nám spolu se zástupci grantových komisí a dalšími iniciativami podařilo přesvědčit ministerstvo k navýšení prostředků alespoň na loňskou úroveň. Už ta ale byla na hranici přežití, vládou schválená Koncepce účinnější podpory umění počítala pro léta 2012 i 2013 s částkou na Kulturní aktivity o 40% vyšší. Proto považujeme za zásadní dále jednat a mimo jiné poukazovat na hluboké podfinancování celého resortu,“ uvádí za iniciativu Zachraňte kulturu mluvčí Adam Borzič.

Organizátoři protestů vnímají pozitivně ještě jeden „vedlejší efekt“. Díky jejich protestům státní úřad sáhnul na vlastní provoz a přesunul peníze na to, kvůli čemu je ministerstvo opravdu zřízeno – tedy na samotnou kulturu.

„Demonstrace se rozhodně bude konat. Zvýšení z destrukčních čísel pro letošní rok na čísla kritická z minulého roku nadále potvrzují letitý likvidační trend kulturní politiky ministerstva a vzniklou situaci řeší jen pro tuto chvíli. Naší snahou je přimět příslušná zodpovědná místa, aby uvedla v život dlouhodobější mechanismy, které budou zárukou stabilního a transparentního prostředí podpory živé kultury,“ dodal Borzič.

Pokud stávající vedení ministerstva kultury nebude schopno na výzvy iniciativy závazně reagovat, dodržovat vlastní platnou státní kulturní politiku a vytvořit efektivní systém podpory živé kultury v ČR, trvají zástupci iniciativy nadále na odvolání ministryně kultury Aleny Hanákové.