Audit zjistil, že veřejnoprávní televize hospodařila v daných letech neefektivně. Konkrétně se zpráva zmiňuje o špatně zadaných veřejných zakázkách, neoprávněně vyplácených mzdách, předražených nákupech, účelově zadaném outsourcingu (zajišťování části provozu televize jinou organizací zvenčí – pozn. redakce) a dalších nespecifikovaných netransparentních procesech uvnitř veřejnoprávní televize.

Jiří Janeček

Bývalý šéf ČT Jiří Janeček

FOTO: Petr Horník, Právo

O tom, zda trestní oznámení Dvořák podá, rozhodne právní analýza, kterou si nyní nejvyšší šéf Kavčích hor objednává. „Budu procházet případ od případu a hledat právní doporučení, jak s jednotlivými pochybeními naložit. Právní rozbor budu mít v horizontu měsíců. Je možné, že zahájíme nějaké kroky k postižení odpovědných,“ uvedl k auditu Dvořák.

Výsledky auditu dostala i Rada ČT. „Je tam spousta závažných zjištění. Musíme s tím materiálem dále pracovat,” uvedl radní Radek Mezulánik.