Akademie populární hudby letos hlasuje v úplně novém složení. „Lewron music center - organizátor Cen Anděl, se díky nové smlouvě s majitelem licence IFPI stal zároveň vyhlašovatelem cen. To znamená, že jmenování členů akademie, hlasování a přípravu gala večera vyhlášení vítězů má teď nově plně na starosti právě on. Ustanovili jsme proto Výbor Cen Anděl a pozvali do něj dle našeho soudu odborníky na slovo vzaté.

Výbor Cen Anděl pak dostal za úkol, kromě úpravy Statutu cen, vytipovat napříč hudební branží takové osobnosti a znalce hudební scény, kteří budou kompetentně a nezávisle hlasovat pro nejlepší umělce a jejich hudební počiny za minulý rok,“ říká šéf Lewron music center Lešek Wronka.

Slavnostní vyhlášení vítězů Cen Anděl 2012 proběhne 16. března a vyhlášení vítězů žánrových cen se pak odbude 8. března. Obě akce se uskuteční za účasti televizních kamer.