Otevření expozice se osobně zúčastnily obě dcery umělkyně - Nicolette Roeskeová a Amanda Hopkinsonová (několikanásobná členka mezinárodní poroty Czech Press Photo). Význam výstavy tkví především v tom, jak podotkl kurátor Kurt Kaindl, že dílo rakouské fotografky ukazuje vývoj fotografie od klasického archaického pojetí až k dynamické moderní fotožurnalistice.

Hlavní uměleckou zbraní Deutschové je vidění určitého konkrétního detailu, který je originálním způsobem zasazen do širšího celku, aby výslednou kompozici, nebo lépe řečeno její výtvarné vyznění, podtrhl.

Například stočené lano na lodní přídi nejprve upoutá pozorovatele svým neobvyklým tvarem, aby se při bližším pohledu celé zátiší „zjevilo“ v zrcadle abstraktní vodní hladiny. Rozepjatá rybářská síť na konci pramice je zasazena do prvního plánu v mase vodního živlu. A ve druhém plánu se objevuje fragment gotického mostu, který dynamiku plynoucí vody zklidňuje do majestátné nehybnosti.

Zvláštní kapitolu tvoří portréty významných osobností uměleckého života (malíři, operní zpěváci, hudebníci). Zřejmě nejznámější portrétovanou personou je rakouský malíř Oskar Kokoschka, jehož vráskami rozrytou tvář rámuje klenba černého deštníku.

Fotografie Gerti Deutschové mají moc vyprávět příběhy tam, kde se na první pohled nic neděje. Kouzlo jejich výpovědi tkví totiž ve schopnosti toho, kdo fotografie vnímá, domýšlet naznačené souvislosti.

Celkové hodnocení 80 %