Sešli se v Demínce, kavárně v Praze na Vinohradech. Osmnáctiletý František Langer (1888 - 1965), budoucí prozaik a dramatik, a dvaadvacetiletý redaktor - anarchista Jaroslav Hašek. Další setkání se odehrálo v legiích před a po bitvě u Zborova, Hašek byl redaktorem časopisu Čechoslovan vydávaného v Kyjevě, a Langer šéflékařem 1. čs. pluku.

Díky Langrovým vzpomínkám v knize Byli a bylo (Akropolis, 352 stran, 269 Kč) ožívá nyní nejen dobová Praha, ale i mezníky české politické a kulturní historie. Hašek je v jeho podání rozporuplná osobnost, Langer ho vnímá laskavě právě proto, že ho znal, ale především proto, že si váží jeho literárního díla. Podobně cenné jsou jeho reflexe Josefa a Karla Čapkových. Mnohokrát o nich zanechal psané svědectví, často o nich mluvil, jejich životy a práce ho stále oslovovaly.

Oceňoval plnost, intenzitu, pravdivost, duchaplnost a další množství všelijakých půvabů, které dílo Karla Čapka činí tak perlivým a rozkošným. Čapek pro Langra nezemřel, představoval si, jako by dnes žil a co by asi říkal. I to je inspirace pro dnešek. Inspirující jsou také setkání s Aloisem Jiráskem, Fráňou Šrámkem, Karlem Scheinpflugem, bratrem Čapkovy manželky Olgy. Zprávy přímo z první ruky.

Supraphon vydá Werichova Švejka

Švejk je už neodmyslitelně spjat s Janem Werichem, který v roce 1954 Švejka namluvil pro Trnkův loutkový film a do roku 1970 načetl celý román. Jeho interpretace zůstala zachována v kompletu 17 dlouhohrajících desek, které v Supraphonu vycházely v letech 1977 až 1983.

Současný projekt šesti dvojitých CD bude ještě bohatší. "V supraphonském archivu jsme našli nikdy nevydané nahrávky kapitol Švejk před soudními lékaři a Švejka vyhodili z blázince, dále nezveřejněnou část Švejkovy budějovické anabáze a velkou pasáž ze Švejkových příhod v Királyhidě," uvedla producentka Naďa Dvorská.

Nahrávání trvalo s mnoha přestávkami sedmnáct let. Režii měl Josef Cincibus, ale velký herec  prý všem ve studiu vládl, většinou sám vybíral pasáže, na které měl v ten den chuť. "Někdy dostal chuť na ovar či uzené koleno. Prohlásil, že ta představa ho zcela přemohla, zavřel knihu a šlo se společně na svačinku," vzpomíná Jiří Šrámek, který čtyřicet let působil ve slovesné edici Supraphonu.

V prvním díle účinkují i Vlasta Burian jako polní kurát Katz, Jiřina Šejbalová v roli paní Müllerové a František Filipovský jako redaktor. Werichův záměr, aby i další postavy četli jím vybraní herci, byl však obtížně proveditelný, a tak zbytek románu načetl sám.