ČT musí radě vysvětlit odchylky mezi výsledky výzkumu volebního modelu, podle kterého byli zváni hosté do pořadu Otázky Václava Moravce Speciál, a skutečnými volebními výsledky. Stejný problém zjistila RRTV i v případě pořadu Předvolební speciál Martina Veselovského na ČRo. "Rada vyjádřila názor, že v důsledku těchto odchylek byly některé politické subjekty značně znevýhodněny," uvedla předsedkyně rady Kateřina Kalistová.

Rada požaduje také vysvětlení koncepce pořadu Otázky Václava Moravce Speciál. Podle RRTV nebyla komunikace s diváky, kteří se přenosů účastnili, spontánní. Moderátor prý předem věděl, kdo z publika dostane možnost položit hostům dotaz a jaký dotaz to bude. To mělo mít za cíl vyvolání debaty ke konkrétnímu tématu. "Divákovi ovšem tato ´nahranost´ nebyla známa," podotkla Kalistová.

Nejasná koncepce

ČT bude muset vysvětlit i koncepci předvolebního pořadu Politické spektrum. V něm podle rady dostali "zcela redakčně nekorigovaný prostor" pro vyjádření zástupci kandidujících subjektů. V mnohých případech ho prý využili k propagaci formou podobné reklamním spotům. Ve zpravodajství FTV Prima v předvolebním období odhalila RRTV čtyři příspěvky, které mohly porušovat zásady objektivity a vyváženosti. V Televizních novinách na Nově byly podle rady takové příspěvky dva.

Nedostatky byly odhaleny i ve vysílání regionálních provozovatelů. GENUS TV bude radou vyzván, aby vysvětlil, podle jakého klíče byli zváni kandidáti politických stran do pořadu Interview vysílaného na programu GENUS PLUS od 6. září do 4. října. Podobné vysvětlení bude RRTV chtít od společnosti POLAR televize Ostrava, která provozuje program Polar. Radě není jasné, na základě čeho byli zváni hosté do předvolebního pořadu Volební studio.