V přítomném svazku se sešly dva příběhy ženské upírky "nové rasy", která je imunní vůči slunečnímu záření i vůči česneku a která má svědomí, a tudíž nebojuje proti lidem, ale na jejich straně.

Druhou knížkou je podobně dramatická varianta sváru dobra a zla, respektive dobra, které si zadalo se zlem a nyní touží po nápravě: čtyři roky starý příběh Kazatel korejského Min-Woo Hyunga, autora námětu i kresby, vtahuje čtenáře do vlaku uhánějícího divokým západem vstříc služebníkům padlého archanděla Temozarela, kteří "dláždí cestu pro vzkříšení svého temného pána" a kde "apokalypse stojí v cestě jediný muž - Ivan Isaacs - padlý kazatel..."

Je to jednak výrazná kresba, co oba komiksy propojuje: tvarově oblé, barevně zářící a velmi kvalitně tištěné výjevy ve Vampirelle kontrastují s pochmurnou, tmící náladou ostrých hran a řezů v černobílém Kazateli. Druhým společným jmenovatelem knížek je dynamický děj, neustávající akce a vlny násilí, proti nimž stojí buď křehká a éterická dívka Lizzie, nebo neohrožená a ukrutně svůdná Vampirella.

A konečně: oba komiksy ruší hranici mezi životem a smrtí, mezi snem a skutečností - vtahují do reality zahnívající zombie, děsivé nadpozemské mutanty a fantaskní stvoření. Oproti dějově plochému Kazateli, jehož fabuli lze shrnout do slov: "Ty jen bojuj. Bojuj a znič je", Vampirella kombinuje prvky "hororu, science-fiction a superhrdinských eposů s notnou dávkou erotiky", jak v doprovodném textu ke knize uvádí Milan Kruml.

A ještě dodejme, že oproti Kazateli, který vsadil výhradně na chladný a semknutý výraz, má Vampirella cit pro komické situace, zvláště pro ironii; například když říká: "Vampýrismus se rozšířil po celém Gentle Creeku jako vtip o Georgi W. Bushovi..."

Mark Millar, John Smith, Mike Mayhew: Vampirella, překlad Dana Krejčová.
Comics Centrum, cena 599 Kč
Min-Woo Hyung: Kazatel, překlad Dana Krejčová a Kim Sang.
Comics Centrum, cena 299 Kč