V rámci partnerství Praha letos rozdělila 90 miliónů korun, v roce 2013 poskytne jen pět miliónů.  Celkový objem peněz na kulturní dotace, tedy granty a partnerství dohromady, se v příštím roce zvýší zhruba o 12 procent z 270 na 305 miliónů korun.

Hlavním důvodem pro omezení partnerství je podle Novotného neprůhledné přidělování, kdy se k významným finančním prostředkům dostaly i organizace, jejichž kulturní přínos je podle radního přinejmenším sporný.

"Jednalo se o nedůvěryhodný institut, kde se pochybným způsobem rozdávaly desítky miliónů," uvedl Novotný. "Můžu se domnívat, že až polovina ze stovek miliónů rozdávaných v minulých letech na partnerství byla udělena na základě politické objednávky, a nikoliv na základě kulturních kvalit daného projektu," dodal radní Novotný.

O přidělení většiny peněz bude nově rozhodovat grantová komise, kterou tvoří 14 odborníků a jeden člen zastupitelstva. Praha také chce vyjít vstříc příjemcům grantů, kteří si dlouhodobě stěžují na to, že se o přidělování dotace dozvídají příliš pozdě. Žádosti o granty na rok 2014 chce město začít vyřizovat už na jaře 2013.