Petr Svojanovský z odboru ochrany movitého dědictví k tomu na tiskové konferenci řekl: „Za zcela zásadní považujeme rozsudek Nejvyššího soudního dvora ve Vídni, který potvrdil, že každý seriózní obchodník se starožitnostmi musí vyvinout náležitou péči a maximální úsilí, aby prověřil, zda předmět, který nabízí či kupuje, nepochází z nezákonné činnosti a nebyl vyvezen v rozporu s předpisy jiného státu.“

Soubor historických památek byl zajištěn rakouskou policií a nyní byl předán do Prahy. Polovina soch pochází z majetku obcí a polovina z kostelů a kapliček katolické církve, a to zejména z východních Čech. Jsou mezi nimi i kamenné sošky ukradené z parků, morových sloupů a mostů, což je nový druh trestné činnosti.