Vím o pražském podnikateli, který by se mohl třikrát denně koupat v nejdražším šampaňském, ale jeho nejoblíbenějším pitím je obyčejný šumák (kdovíkde ho ve spritecocacolové době shání).

Tomáš Garrigue Masaryk byl zase nejšťastnější (podle Karla Čapka), když si mohl sám špicovat (ořezávat) tužky.

Jeden pražský umělec kdykoliv projíždí ulicí nebo čtvrtí, ve které někoho zná, hraje si na státního představitele - zavolá dotyčnému z mobilu a oznamuje: Při přeletu nad tvým bydlištěm zdravím tebe a celou rodinu a posílám vám tisíceré srdečné pozdravy. Bydlí-li blízko sebe větší počet jeho známých, je to nelidská dřina, zvláště když většina volaných je zmatená a dožaduje se dalších doplňujících vysvětlení.

Samozřejmě, že zase jen tak nahazuji udice, že s normalitou je to daleko složitější. Jeden "nenormální" literární vědec čte v knihách pouze první slovo v odstavci a je přitom schopen napsat daleko důkladnější, poučenější a chytřejší kritiku než chytrolíni, kteří text studují 14 dní v jednom tahu, ale nakonec se nezmohou na nic jiného než na: tu je kára ten to ryje...

Teď ale už poplachtíme na úplně jiný vítr. Pokud někoho z vás opravdu zajímá spojení umění & počítače, pak si udělejte čas na dlouhé samostudium. 

uisk.jinonice.cuni.cz/kera

Denisa Kera přednáší na FF UK a FHS UK o filosofických a uměleckých aspektech nových technologií. Na uvedené adrese je jakýsi úvod do kyberumění (osnova a odkazy).

Psáno je: Uměním nových médií chápeme současnou uměleckou praxi, která využívá technologie od webu po DVD, haptické a další interfacy, streaming videa a hudby a různé další kombinace hardwaru, softwaru a wetwaru.

Jedna z devíti kapitol (Umění mezi textem a grafikou) by vás mohla hodně zajímat: Mezi papírem a monitorem, jazykem a strojem je tak velký prostor pro experimentování a prolínání, že je stále těžší určit, kde končí počítačová hra a začíná hypertextová nebo experimentální povídka nebo jaký je rozdíl mezi tištěnou knihou a příběhem generovaným počítačem či kolaborativním textem, na kterém spolupracuje více autorů současně. (...)

Text a jazyk tak snadno přecházejí do ryze vizuálních nebo sluchových vjemů, a není jasné, zda to ještě máme nazývat psaním nebo spíše skladbou či animací, zda je to flashová báseň nebo jen typografický experiment. Současně byste měli navštívit i weblog: kybrerumeni.blogspot.com.