"Tento příběh židovského povstání proti útlaku má určité rysy westernu," řekl 48letý Gibson. Slavné vítězství povstalců, které se odrazilo ve znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu znesvěceného pohanskou bohoslužbou syrsko- helenistických vládců, se dodnes připomíná u příležitosti židovského svátku chanuka.

Vášně mezi Židy

První Gibsonův kontroverzní projekt narazil na kritiku kvůli údajně překroucenému pojetí tématu a nejen mezi Židy rozpoutal vášnivé diskuse.

Stejné kruhy nyní odmítají také zfilmování povstání Makabejských právě tímto konzervativně-katolickým režisérem. "Makabejci jsou naše svaté dějiny," zdůvodnil svůj odpor ředitel americké židovské organizace Liga proti hanobení Abraham Foxman.