Co bude vaší prioritou na místě ředitele pověřeného dočasným vedením Národního divadla?

Stabilizace současné situace. Hlavním úkolem je, aby divák v žádném z našich divadel nepoznal současnou krizi a odcházel vždy spokojen s kvalitním kulturním zážitkem z první české scény.

Do jaké míry se budete věnovat tématu transformace pražské opery?

Paní ministryně na setkání jasně deklarovala, že stávající stav po sloučení obou institucí, tedy Národního divadla a Státní opery Praha, bude analyzován pracovní skupinou, jejíž členy budou i zástupci Národního divadla. Do té doby nebudou a ani nemohou být provedeny žádné kroky. Pracovní skupina by měla rovněž zformulovat ministerské očekávání od Národního divadla a jeho další směřování, což je nutná podmínka pro vyhlášení konkurzu na nového ředitele divadla.

Co je pravdy na tom, že peníze ze speciálního fondu na údržbu národního pokladu budou použity na rekonstrukci Státní opery?

Dlouho byl problém, aby z tohoto zdroje mohlo Národní divadlo čerpat finance na některé investice. Po léta se snažilo dostat mezi národní poklady a získat tak peníze na opravu budov, v nichž hraje. V létě se to podařilo a vláda rozhodla, že peníze dá na opravu Státní opery, která je od loňského ledna součásti první scény.

Je možné v horizontu několika měsíců vybrat odpovídající osobnost do vedení Národního divadla?

K rychlejšímu jednání jsme ministerstvo několikrát vyzývali, naposledy otevřeným dopisem, který odstartoval odvolání Ondřeje Černého z funkce ředitele ND, jež mimochodem ministerstvo dodnes relevantně nevysvětlilo. Požadavky na osobnost ředitele vzejdou z diskusí pracovní skupiny o směřování a poslání Národního divadla.