Existuje však jedna tradice, v níž jsme měli respekt, a tím byl okázalý dvorský život a s ním spojené luxusní odívání, vybrané stolování, ušlechtilé mravy, rytířské turnaje a také zájem o hudbu a poezii.

Dana Dvořáčková-Malá napsala o této zaniklé kultuře obsáhlou publikaci nazvanou Královský dvůr Václava II., kterou vydalo českobudějovické nakladatelství Veduta. Středem zájmu autorky jsou dny všední a sváteční v přemyslovské Praze, různé dvorské ceremonie a rituály, rytířská kultura a s ní spojená rytířská literatura a dvorská láska.

Právě dvůr Václava II. měl z tohoto hlediska renomé v celé Evropě. Z doby vrcholného středověku se nám zachoval slavný německý Kodex Manesse, který představuje nejslavnější básníky a pěvce, a na jednom z prvních vyobrazení v této knize je zachycen právě český král Václav II., jak je na trůně obklopen hudebníky a těm nejlepším věnuje dárky ze zlata.

Praha byla tehdy evropským centrem minnesangu, jak se říkalo zpívané dvorské milostné lyrice.