Během slavnostního večera vystoupí přední český pianista Ivo Kahánek a Pražská komorní filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Hrůši. V programu zazní Mozartova předehra k opeře Don Giovanni, Chopinův klavírní koncert f moll a Beethovenova Symfonie č. 4 B dur.

Hrůša je zároveň hudebním ředitelem Glyndebourne on Tour a hlavním hostujícím dirigentem Tokijského metropolitního symfonického orchestru.

Dramaturgie připomíná i další dva slavné lázeňské hosty, jimiž byli bonnský rodák Ludwig van Beethoven a Mozartův syn – pianista, který užíval umělecké jméno svého otce Wolfgang Amadeus a je pochován na hřbitově v Karlových Varech.

Beethovenův pomník s nedávno obnovenými reliéfy na bočních pilířích, stojí v parku před hotelem Richmond.