Zatímco první premiéra (do Práva o ní psala Radmila Hrdinová) byla vděčným holdem altu hradecké rodačky Soni Červené - Morávek ji obsadil do titulní role - a odbyla se v sošných operních pózách světoznámé, proto u nás samozřejmě málo známé, či spíše nespravedlivě kvůli emigraci zapomenuté umělkyně, druhou premiéru už obstaral režisérův herecký tým v čele s první divou klicperovců Pavlou Tomicovou.

Bravo pro Pavlu Tomicovou!

S ohledem na věk Tomicové je Claire pro ni stále ještě velkým hereckým protiúkolem. Stařeny sice už hrála, mj. v poslední části Morávkova projektu desetiletí Čechov Čechům, naprosto svévolně a bez věrohodného zdůvodnění vyřazeném z letošních návrhů na Ceny Alfreda Radoka (ačkoli ho tipovalo nejvíc kritiků a teatrologů), ale to bylo spíše v poloze karikaturní nadsázky. Nyní vytvořila postavu oscilující mezi na bezcitností oprávněné křivdou a mocí zjednat spravedlnost, a na druhé straně velké, ublížené lásky.

To jsou polohy, jež ovládá Tomicová znamenitě. Její Claire je nervní, krutá, nezná pojem "tlustá čára za minulostí", na druhé straně umí být sentimentální, rozervaná. Velkopanská, nesmlouvavá, ale v záchvěvech citu až rozechvěle něžná. Na jevišti vynikající!

Návrat ke grotesce

Kladl jsem si otázku, o čem bude Morávek Starou dámu hrát. Jenom stěží dnes obstojí interpretace proti kapitalismu nebo proti komunismu, ba dokonce i proti všemoci peněz. Prokázal svou tvůrčí genialitu. To se u nás závidí a přiznává nerado, a když, tak s desítkami výhrad. - Tedy zaprvé: Režisér vrátil Dürrenmattův text do žánru, ve kterém ho autor stvořil - grotesky. To se v posledním desetiletí povedlo jen Morávkovi a Karlu Křížovi v Jihlavě.

Narůstající zběsilá zvlčilost občanů güllenských stává se u Morávka odrazem našeho současného světa, zamyšlením nad neodložitelností trestu za skutečné hříchy a viny, které při opomíjení bují jako metastázy. Odráží i úroveň současné politiky - starosta (František Staněk) není schopen zapamatovat si ani jméno mecenášky Claire. Navíc režisér umí z tématu udělat téměř akční příběh.

Morávkův tým na nebesích

Má k tomu tým hodný obdivu: dramaturga Martina Velíška, scénografa Martina Chocholouška, kostymérku Evu Morávkovou, hudebníka Daniela Fikejze. A má skvělé herce: Za všechny Hynka Pecha (Ill), Petra Jeništu (fašizující První občan, řezník), Vlastimila Čaňka (Butler), Jiřího Klepla (Učitel), Davida Steigerwalda (Manžel Claire), Elišku Bouškovou, Marcelu Holubcovou (Roby a Toby), Martinu Eliášovou (Illova žena), Andreu Marečkovou (Dcera)...

A nikoli za poslední: Diváky! Druhou premiéru zhlédlo publikum vesměs gymnaziálního věku. Aplaudovalo skoro čtvrt hodiny.

Klicperovo divadlo Hradec Králové - Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy, přeložil Jiří Stach, režie Vladimír Morávek, dramaturgie Martin Velíšek, scéna Martin Chocholoušek, kostýmy Eva Morávková, hudba Daniel Fikejz, pohybová spolupráce Václav Luks.