Veřejnosti bude dílo z roku 1844 slavnostně představeno v předvečer svátku sv. Václava. Na záchranu obřího obrazu přispěla nadace vítkovické strojírenské skupiny.

Jedno z největších pláten v Česku a vůbec největší obraz sv. Václava provázel složitý vývoj a osud, jak řekla historička a vedoucí archivu společnosti Vítkovice Hana Šústková. Připomněla, že obraz se svatováclavským motivem si původně objednal arcibiskup olomoucký Maxmilián Sommerau-Beckh, když se v roce 1838 rozhodl dovybavit interiér olomouckého dómu svatého Václava.

Zavěšování obrazu v hale Gong

Zavěšování obrazu v hale Gong

FOTO: Aleš Honus, Právo

Petter obraz maloval šest let. „Když pak obraz předal arcibiskupovi, ten byl zděšen kompozicí. Nelíbilo se mu, že postava bratrovraha Boleslava je příliš v popředí a že sv. Václavovi chybí svatozář a některé další záležitosti. Petter sice s výtkami moc nesouhlasil, nicméně nějakým způsobem to opravil, něco přemaloval,“ řekla Šústková.

Skončil na půdě

Osudným se obrazu staly kritické ohlasy na vídeňské výstavě soudobého umění v roce 1844. Arcibiskup Maxmilián Sommerau-Beckh kvůli negativním reakcím obraz neumístil do dómu, ale uschoval ho v budově arcibiskupství. Později byl obraz přesunut do Kroměříže do letního sídla olomouckých arcibiskupů, kde pak léta ležel na půdě.

S Vítkovicemi je dílo spojeno historicky. „Zakladatelem podniku byl arcibiskup olomoucký, arcivévoda Rudolf Jan, a po jeho smrti firemní majetky přešly do vlastnictví arcibiskupství. V roce zahájení prací na obrazu byly tedy Vítkovice stejně jako zmíněné dílo ještě v držení této instituce,“ objasnila Šústková. Nadace Machinery Fund proto zafinancovala první etapu restaurování, která stála 469 tisíc korun. Druhá etapa záchrany díla přijde na 649 tisíc a bude na ni vyhlášena veřejná sbírka.

Na zavěšení obrazu se podílely desítky lidí.

Na zavěšení obrazu se podílely desítky lidí.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Restaurátorské práce byly svěřeny dílně manželů Šárky a Petra Bergerových v Písečné u Žamberka. „Je to největší obraz, jaký jsme restaurovali,“ řekla Šárka Bergerová.

V úterý byl obraz převezen do Dolních Vítkovic, napnut na rám a zavěšen v interiéru haly Gong. Veřejnosti má být dílo slavnostně představeno 27. září, v předvečer svátku sv. Václava. V aule Gong bude obraz vystaven do 28. září příštího roku. „Pak bude svěšen a přepraven opět do restaurátorské dílny manželů Bergerových,“ doplnila Šústková. Druhá etapa záchrany díla by obrazu měla vrátit autentické barvy, hloubku a lesk.