Letos 26. září uplyne 800 let od vzniku Zlaté buly, což je jubileum, které si zaslouží nejvyšší pozornost. Nicméně z kulturních institucí Česka to je jen Ostravské muzeum, které si na tento důležitý mezník opravdu vzpomnělo.

Jeho pracovníci připravili důstojnou výstavu, doprovázenou dvoudílným katalogem, na němž se podíleli přední domácí a zahraniční badatelé, archeology počínaje a historiky konče.

Rozsahem středně velká výstava nabízí pohled na hmotnou kulturu doby Přemysla Otakara I., kterému byl dokument vystaven, i na umění a vzdělanost na dvoře jeho signatáře Fridricha II., který patřil mezi největší osobnosti evropského středověku.

Zlatá pečeť s vyobrazením Fridricha II. jako sicilského krále.

Zlatá pečeť s vyobrazením Fridricha II. jako sicilského krále.

FOTO: Petr Kováč, Právo

Další záměry organizátorů vyjadřuje sám název výstavy: Cesta ke Zlaté bule. Podrobně tu jsou dokumentovány snahy Přemyslovců diplomaticky i mocensky získat už v 11. a 12. století královský titul. Vratislav II. a Vladislav II. jako spojenci císaře získali královskou korunu, ale jen pro sebe, nikoliv už pro své dědice. To se povedlo právě až Přemyslu Otakaru I. v Basileji.

Ukázky středověkých zbraní a kompletní ražby stříbrných mincí naznačují, proč byli Přemyslovi tak zajímavými spojenci a proč je němečtí císaři ochotně povyšovali na krále. Výstava také představuje, jak sami Přemyslovci svou společenskou prestiž prezentovali v iluminovaných rukopisech, na mincích i v monumentálních sochařských dílech.

Vzácný tunový reliéf

Tady byla situace pro pracovníky Ostravského muzea asi nejsložitější, protože z administrativních, památkářských i transportních důvodů lze představit jen zlomek těchto památek.

Jak složité to občas bylo, naznačuje fakt, že originál kamenného reliéfu z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, který mimo jiné zobrazuje Přemysla Otakara I. jako zbožného krále, váží téměř tunu a musel být za nejpřísnějšího dohledu dopraven po úzkém schodišti do třetího patra muzea, kde se nacházejí trezorové místnosti, které mohou vzácné poklady ochránit z hlediska těch nejpřísnějších mezinárodních kritérií.

Originály, jež se běžně nevystavují, na výstavě nahrazují vědecky přesné kopie. Je tu třeba ukázána maketa Vyšehradského korunovačního evangelistáře Vratislava II. nebo odlitek sochařského reliéfu z Mostecké věže v Praze, který zřejmě zobrazoval, jak císař Fridrich I. Barbarossa předává královskou korunu Vladislavu II. Také samotná Zlatá bula sicilská je z Národního archivu v Praze zapůjčena pouze v podobě dokonalého faksimile.

Korunovační řád Karla IV.

Z originálů divák v Ostravě najde listinu Přemysla Otakara I. pro Uničov z roku 1223, což je nejstarší městské privilegium v našich zemích, vzácné iluminované rukopisy, jako je třeba Zábrdovický evangeliář, nebo velmi zajímavé archeologické nálezy.

V srpnu do Ostravy ještě z Krakova dorazí Korunovační řád Karla IV., který u nás nikdy nebyl vystaven.

I když autentických středověkých památek je tu spíše poskrovnu (s výjimkou mincí) a jsou nahrazeny kvalitními vědeckými reprodukcemi, přesto výstava nepůsobí chudě. Kdyby podobnou akci pořádal Pražský hrad, asi by tu bylo o něco více atrakcí – sehnat zápůjčky od českých institucí by možná pro prezidentskou kancelář nebyl tak nepřekonatelný problém. Nicméně co do rozsahu a záběru by byl výsledek dosti podobný. Pracovníci Ostravského muzea se opravdu snažili, za což jim patří uznání. Výstava potrvá do 12. září.

Celkové hodnocení: 85 %