Výjimečnost tvorby Continua souvisí s obecnou sdělností jeho inscenací. V Oběti je jádrem naléhavého poselství náhled poválečného útěku osvětimského vraha čtyř stovek tisíc Židů Josefa Mengeleho. V Sousedech vytěžili kumštýři z výpovědí odcházejících pamětníků obraz česko-německého soužití v letech 1938 až 1953.

Od národa k světu

Není důležité, do jaké míry se osudy lidí na jevišti shodují se skutečnými příběhy vypravěčů. Chvályhodný je už samotný sběr materiálu v okolí Malovic, hlavně v netolickém domu pro seniory Pohoda. Zahojily se úplně jizvy způsobené v pohraničí nejprve pokořením Čechů po Mnichovu, a potom odsunem Němců ve jménu surové odplaty?

Alessandro La Rocca a Ivo Jurečka v Sousedech

Alessandro La Rocca a Ivo Jurečka v Sousedech

FOTO: Jiří P. Kříž, Právo

Sousedi burcují svědomí a nepateticky vyzývají k zamyšlení, a možná k definitivnímu odpuštění ve jménu budoucnosti lidštější koexistence nedeptané již ideologiemi, jejichž podstatou je násilí, útlak, revanš.

Mezinárodní tým Continua je ve světě (od Japonska po Portugalsko) známý velkými plenérovými projekty, jakými bývá Kratochvílení, zastavení u malovických rybníků nebo zpráva o první myšlence mírového sjednocení Evropy českého krále Jiřího z Poděbrad a z Kunštátu, o pouti jeho mise „z Čech až na konec světa“...

Výrazným prvkem emotivnosti Sousedů jsou masky Heleny Štouračové

Výrazným prvkem emotivnosti Sousedů jsou masky Heleny Štouračové

FOTO: Jiří P. Kříž, Právo

Interiérová poselství Continua jsou komornější, ale stejně závažná. V případě Sousedů pohybem, s minimem slov, s maskami lidí a koní (Helena Štouračová) a s náročnými polyfoniemi čerpajícími z Čech, z nápěvů krajiny karpatského oblouku, ale i z Gruzie vytvářejí obraz zmaru, smrti člověka, ale i zánik člověčenství.

Jsme nevyléčitelní?

Všechno na scéně je naléhavé, vyhroceně emotivní. Síla expresívní výpovědi tlumočené Kateřinou Šobáňovou, Zuzanou Smolovou, Alessandrem La Roccou, Ivo Jurečkou, Martinem Jandou a Michalem Puhačem je podtržena scénou mnohovýznamové, vysoké, bortící se prkenné zdi Martina Jandy.

Alessandro La Rocca v Sousedech

Alessandro La Rocca v Sousedech

FOTO: Jiří P. Kříž, Právo

Projekty Divadla Continuo tvoří významovou jednotu. V touze žít lépe ve světě bez bariér a předsudků jsou ale jeho inscenace stále protikladnější k nabubřelé pohrdavosti politiků připravujících nová potlačení svobody a práva. Jsme nevyléčitelní?!

Celkové hodnocení: 90 %