Cesta mezi Prahou a Olomoucí se totiž změní v putování. Snímek ukazuje, jak se tu Bělouškem zosobněná úřednická akurátnost sráží s Petovou uvolněností. Zpustle vyhlížející muž podléhá okamžitým impulsům, rozhodnut ne vždy šťastně pomáhat zvířatům i lidem. Oba přitom procházejí vývojem, byť u Peta více ve smyslu postupného chápání a snad též ospravedlnění zprvu rozporného jednání.

Oceníme občas vtipné rozmluvy, některé zápletky prozrazují nápaditost (připomenu alespoň nečekané následky vypuštění převážených ovcí na svobodu nebo přítomnost placené společnice, již ztělesnila Jitka Čvančarová). Téma svobody ostatně akcentují i Petovy anglické písně, které celý příběh provázejí.

Avšak režisér Pavel Jandourek, kromě toho, že jednotlivé postavy pojednal až příliš modelově, zápolí s rytmem vyprávění, jednoduše řečeno – příběh se líně vleče, když bezradně navléká jednotlivé epizody. Film tak navzdory svým přednostem zanechává rozpačitý dojem.

Celkové hodnocení 60%