Tvrdím-li "kumštu bližší", je to jenom vstřícný povzdech nad tím, jak podobné projekty nespravedlivě zatlačují do zapomnění všechno, co generace filmařů a spisovatelů, zejména evropských, vymyslely a povýšily na umění. Jak nepovědomí o hodnotách nahrazují bubliny půlnočních premiér a uvádění do prodeje (jako by se na někoho ráno nemělo dostat), a samozřejmě masívně masírující reklamní kampaně s cetkami a suvenýry hodnoty "céček".

Se Smrtěm na věčnost

Prvního Pratchetta u nás si vyzkoušela Hana Burešová v pražském Divadle v Dlouhé. Její Soudné sestry to dotáhly úspěšným přenesením fantazií dnes již poněkud grafomanií postiženého Pratchetta (1948) až na nominaci na Cenu Alfreda Radoka.

Mort v Aréně je skromnější a podobné ambice mít nejspíš nemůže. To ale vůbec neznamená, že by Ostravané neměli dobrou inscenaci vycházející z fantazijních historek rozkošně nereálných obyvatel Zeměplochy.

Fabule příběhu učedníka Morta (Michal Čapka), jehož řemeslem se má stát provázení smrtelníků na věčnost, je komornější, méně rozvětvená než Soudné sestry. Mortův mistr Smrť (Marek Cisovský) důsledně dbá na profesní čest; je pouhým řemeslníkem vykonávajícím vůli osudu, takže se ho lidé vlastně nemají bát a podezírat ho z vlastní vůle brát jim životy.

Mort chybí na Ostravaru

Režisér Cisovský uchovává roztomile invenční rozvernost zeměplošného pojmosloví, jak ji českým textům překladů Pratchetta vtiskl Jan Kantůrek. To se odráží také v kostýmech Šárky Bínové - Fidrichové, v rekvizitách a scénických prvcích Ilji Hylase.

Tajemně a záhadně, a tedy identicky k příběhu, v němž Mort se dotápe až k Smrťově dceři Ysabell (Tereza Maňáková), a sám velký-spravedlivý zažije nepříliš ctnou epizodu mezi lidmi, kde není zvyklý pohybovat se "po práci", zní hudba Nikose Engonidise.

Člověku je skoro líto, že se Mort jako nejčerstvější ostravská premiéra neobjeví na ve středu zahájené divadelní přehlídce Ostravar. Ale totéž bych mohl tvrdit o Herkulovi a Augiášovu chlévu NDM. Jenom Bezruči dokázali do programu Ostravaru vtisknout svůj další zářný titul, jímž je Hübnerova-Ochodlova inscenace Petruševské Cinzana.

Komorní scéna Aréna Ostrava - Terry Pratchett: Mort.

Přeložil Jan Kantůrek, úprava a režie Pavel Cisovský, hudba Nikos Engonidis, scéna Ilja Hylas, kostýmy Šárka Bínová-Findrichová, choreografie souboje Roman Kocourek.