Autory nezajímá průběh vyšetřování ani případné reakce veřejnosti, ale zjitřené svědomí a pocit viny, neboť právě to přecitlivělou pěvkyni Hanu (Máša Málková) dohání do složitých mravních dilemat.

Manžel Daniel (David Švehlík), připravený i po oznámení na policii spolunést tíhu případné viny, se jí marně pokouší pomoci… Aplaus se podrobně a se zaujetím věnuje mikroanalýze jednoho manželství, které se navzdory vzájemné vstřícnosti hroutí nikoli pod náporem vnějších tlaků, ale vinou odlišného prožívání nešťastné události.

Ne zcela přesvědčivé herecké ztvárnění

Scenáristé předložili nosný příběh, avšak režisérovy snahy o navození jakési oduševnělosti vedly jedině ke zdlouhavému, emotivně i významově prázdnému prodlévání u jednotlivých motivů.

Do značné míry za to nese odpovědnost i ne zcela přesvědčivé herecké ztvárnění: buď inklinuje ke křečovitému přehrávání (zvláště u ženských figur), nebo ke kresebně útlumovému odsouvání případné viny (mužské postavy).

Schází tu řekněme až bolestná opravdovost dění, marně zbavovaného přebytečné mondénnosti. Brabcův snímek se tak nejspíš nezapíše mezi ta díla, na která bychom vděčně vzpomínali.