Galerie minulý týden otevřela očekávanou expozici Slovanské epopeje v pražském Veletržním paláci. Podle Novotného je sice výstava profesionálně připravená, galerie ale výrazně překročila původní rozpočet. Podle Novotného má organizace problémy například i v hospodaření s investicemi.

Bufka dříve působil v manažerských pozicích, například jako správce konkurzní podstaty plzeňské společnosti Škoda a.s.. Stejnou činnost zastával také v plzeňských papírnách nebo ve společnosti recyklující plasty. Narodil se v roce 1969, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Galerie hlavního města Prahy patří k jedné z mála státem či obcemi zřizovaných institucí, které se soustavně věnují prezentaci současného českého i zahraničního umění. V centru dění se galerie v posledních měsících ocitla kvůli převozu a instalaci Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy.

Galerie spravuje významné budovy v Praze, třeba Bílkovu vilu, Colloredo-Mansfeldský palác, Trojský zámek nebo Rothmayerovu vilu. V rozpočtu hlavního města je na rok 2012 vyčleněno pro galerii 114 miliónů korun.