"Jsme rádi, že Zora Jandová zúročí své dlouholeté profesionální zkušenosti s tvorbou pro děti právě v Českém rozhlase," uvedl programový náměstek ČRo Jan Menger. "Její materiál nezapomíná na potřeby a záliby internetové generace," dodal Filip Rožánek z ČRo Nová média, který novou podobu dětského vysílání Českého rozhlasu inicioval.

Hlavním úkolem Jandové a jejího týmu bude ve spolupráci s Centrem vysílání připravit novou podobu nabídky Českého rozhlasu pro děti a mládež, se kterou chce ČRo přijít ve zkušebním provozu ještě letos na podzim. Prvotní koncepci tohoto vysílání a navazujících webových stránek už odevzdala v rámci výběrového řízení. U výběrové komise pak se svým projektem jednomyslně zvítězila.

Plánované dětské vysílání ČRo využije internetové i digitální platformy včetně mobilních aplikací. Projekt schválilo vedení ČRo na sklonku roku 2011, výběrové řízení na vedoucího tvůrčí skupiny pro děti a mládež se uskutečnilo v březnu a dubnu letošního roku.