Císařovského zahajovací snímek byl dokončen letos. Mapuje historii i současnost bývalého židovského ghetta Josefova. Židovská dívka v něm provází diváky nejmalebnějšími místy takzvané Páté čtvrti v době asanace na přelomu 19. a 20. století. Pomocí 3D animace ve snímku ožívá legenda o Golemovi, ale i jedinečný labyrint domů, uliček, půd, sklepů a synagog.

Režisér využil také rozpohybované obrazy malířů pražského ghetta Jana Minaříka a Václava Jansy, které ilustrují, jak kdysi vypadalo Staré město pražské. Film, natáčený v různých ročních obdobích, srovnává minulou a současnou tvář Josefova také očima současníků.

"Abychom se přiblížili původnímu vzhledu pražského Josefova, bylo potřeba se v něm alespoň částečně orientovat. Znamenalo to přiřadit množství dokumentárních fotografií a malířských děl ke skutečnému půdorysu ghetta. Samozřejmě existuje úžasný Langweilův model Prahy, kde je podoba Páté čtvrti zachycena. Ale model malých domečků nepřináší divákově imaginaci takový vhled, jako když z půdorysného plánu ghetta necháme vyrůst domy ve třírozměrné perspektivě," komentoval vznik snímku Císařovský.

Povídky malostranské po 130 letech 

Další dokument má název Povídky malostranské po 130 letech. Režisér Jakub Wagner se v něm podíval na současné obyvatele Malé Strany optikou tohoto slavného Nerudova díla. Výtvarný a stylizovaný dokument, ve kterém se v roli pamětníka představí i režisér Jiří Krejčík, je proložen dobovými fotografiemi a animovanými pasážemi.

Promítnuty budou i dva díly cyklu dokumentů mapujících proměny jednotlivých pražských čtvrtí - Praha mizerná I. režisérů Jana Gogoly, Marka Straky, Františka Kölbela, Pavla Marka a Alice Nellis, kteří se zaměřili na Braník, Dejvice, Holešovice, Karlín a Letnou. Další kolekce uvede snímky Kamily Vondrové, Pavla Marka, Štěpána Kačírka a Jiřího Skály, kteří zmapovali Libeň, Nusle, Smíchov, Žižkov a pražské ostrovy.

O asanaci Josefova bude 24. dubna večer přednášet předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková. Více informací o programu, včetně času projekcí, naleznou zájemci na adrese www.evald.cz.