Není to poprvé, co se v soutěži o nejlepší českou a slovenskou divadelní hru prosazuje text rozporných kvalit. Jako by příslušná porota chtěla hlavně hledat nové autory, slevuje ale ze základních kritérií při posouzení literárního díla. Rozmělnění úrovně, které se týká se to i vítězných textů, výsledky soutěže poněkud problematizuje. Patří k nim i Bambuškův Písek, který získal v soutěži druhé místo v roce 2001.

Demonstrace zvlčilosti světa

Bambušek, umělecký šéf Multiprostoru Louny a dramaturg Západočeského divadla v Chebu, je posedlý problematikou válečného konfliktu na Balkáně. Jeho Písek, který si milovníci divadla bohužel budou zaměňovat s úspěšnou stejnojmennou hrou A. Goldflama, je naplněn deklarativní, téměř plakátovou krutostí pramenící v bosenské legendě, podle které duch zavražděného musí bloudit světem, dokud žije jeho vrah.

Zielinski inscenaci ještě poněkud zproblematizoval. Autor umístil vyřizování účtů Ratka Goroviče se světem, který Jugoslávii a její svérázné mentalitě ukřivdil, na Kanárské ostrovy. Jediné místo, o kterém se v inscenaci ale mluví, je Mostar, takže vzniká oprávněný pocit, že série vražd se odehrává někde na pobřeží znovu ožívajících pláží Jadranu.

Ani nejlepší režisér a herci nedokážou text oprostit plakátovosti, přičemž konfrontování mentalit různých částí Evropy nevyznívá dobře ani pro turistické konzumenty užívající si u moře dovolenou ani pro konfliktem deformované duše Jihoslovanů. Je série vražd jen výsledkem pomatenosti současného světa nebo demonstrací jeho zvlčilosti, intolerace a nesnášenlivosti, devastované morálky?!

Kule okem napříč lebkou

V roli tajemného Goroviče, starého, téměř mýtického Bosňáka, kterému ale těžko uvěříme příslušnost k Arkanovým jednotkám hrdlořezů, naplňuje v moři plážového písku (výprava Jaroslav Bönisch) Jaroslav A. Haidler. Syna, kterému Ratko osobně prohnal kuli "přes levé oko napříč lebkou", hraje Jiří Černý. Dvojici Čechů na dovolené pak nepříliš výrazně Marek Matějka a Irena Kristeková. Nijak přesvědčivá nemůže být Jitka Prosperi v roli sexuální turistky Claudie ani dvě prostitutky ze zemí bývalého SSSR (Nataša Gáčová, Marta Vítů).

Činoherní studio Ústí nad Labem - Miroslav Bambušek: Písek. Režie Thomas Zielinski, dramaturgie Johana Součková, výprava Jaroslav Bönisch.