„Nechceme zapomínat na příslušnice něžného pohlaví, které prožily válku. Zároveň bychom rádi do našeho památníku přilákali více ženských návštěvnic. Když se řekne válka, každý si v první řadě představí bojující vojska, ale v armádě nebo v odboji byla aktivní i spousta žen. Obrovské množství jich trpělo doma, protože byly matkami nebo manželkami vojáků. Takže jsme se letos rozhodli toto téma zpracovat šířeji,“ řekla vedoucí památníku Jana Horáková.

Monumentální památník v Hrabyni je ojedinělou institucí svého druhu a největším válečným muzeem v Česku. Otevřen byl v roce 1980, tehdy jako Památník Ostravské operace. Areál tvoří správní budova a samotný památník, kolem kterého je vybudován symbolický hřbitov padlých vojáků. Za minulého režimu byl památník především místem piety a také komunistické propagandy. V letech 2005 až 2009 prošel rozsáhlou přestavbou na válečné muzeum.

„Byli jsme tehdy sami zvědavi, jak veřejnost přijme nově pojatou expozici. A musím říct, že ohlasy jsou od počátku velmi kladné,“ řekla Horáková s tím, že největší množství návštěvníků tvoří organizované výpravy škol, ale i pamětníci a běžní turisté z celé republiky.

„I u starší generace, která zažila původní expozici, se nové pojetí památníku setkává většinou s nadšením, protože už zde nejsou jen předměty ve vitrínách, ale i aranžované a velmi emotivní scény, které navozují atmosféru války. U figuríny ženy, která je schoulená s dítětem v krytu, se nám někteří starší návštěvníci dokonce rozplakali, protože si vzpomněli na vlastní zážitky spojené s válkou,“ doplnila Horáková.

Video

Památník Hrabyně - válečná scenérie

Během tří sezón, které uplynuly od znovuotevření monumentu, přijelo do Hrabyně bezmála 80 tisíc návštěvníků. Řada z nich se vrací už jen proto, že se expozice každým rokem částečně obnovují. V letošním roce uvidí lidé v památníku hned několik zakomponovaných výstav s tématem ženy.

Nejprve mohou zhlédnout ve správní budově expozici s názvem Žena a válka, která představuje mimo jiné dobové oblečení a doplňky, spotřebiče a další předměty všedního dne v Protektorátu Čechy a Moravy.

„Téma ženy jsme kromě toho zapracovali i do stálé expozice v památníku. Nabízíme příběhy žen, které se nějakým způsobem zapojily do odboje. Snažíme se také návštěvníkům představit statečné ženy, které bojovaly v Rudé armádě, a připomeneme i osudy německých antifašistek,“ dodala Horáková.

Exponáty, které letos doplní stálé expozice, pocházejí nejen z vlastních sbírek, ale také ze sbírek soukromých sběratelů. Některé předměty k tématu zapůjčil i památník v Terezíně.

„Máme zde nově vystavené historické uniformy příslušnic armády, výrobky vězenkyň z koncentračního tábora v Ravensbrücku, či třeba ukázky diářů, které si během války vedla prezidentova manželka Hana Benešová. V průběhu dubna k nám dorazí i celá sada vyznamenání naší legendární ostřelovačky Marušky Lastovecké, která působila u Sokolova a která v minulém roce bohužel zemřela,“ doplnila Horáková.

Mezi cennými exponáty, zapůjčenými z terezínského památníku, jsou také krojovaná panenka, kterou šila v terezínské Malé pevnosti doktorka Milada Horáková, a také portrét Horákové, jejž nakreslil její muž vězněný na stejném místě.