Ztišení reklamy formou novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání navrhuje skupina poslanců ze všech sněmovních stran. Sankce za prohřešek by mohla podle předlohy činit 10 000 Kč až pět miliónů korun.

Podle Dvořáka ČT řeší problematiku přílišné hlasitosti dříve, než vzejde v platnost připravovaný zákon. Změny postupně proběhly na všech čtyřech kanálech ČT. Cílem podle něj bylo nejenom omezit hlasitost reklam, ale sladit také hlasitost jednotlivých kanálů proti sobě.

"To znamená, pokud divák přepíná z jednoho kanálu České televize na druhý kanál, tak aby nedocházelo k prudkému a náhlému zvýšení hlasitosti, které by mohlo působit rušivě pro diváky," uvedl Dvořák. Změna nastavení byla nejdříve otestována a již se používá.

Rada má dohlížet

Na dodržování předpisu by dohlížela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která by vyhláškou stanovila technické záležitosti a podrobnosti zákazu. Televize by podle novely nesměly vysílat více nahlas ani znělky, které oddělují reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání.

ČT podle dřívějšího vyjádření vítá snahu nastavit jasné parametry úrovně hlasitosti reklam. Návrh ale údajně obsahuje mezery, které budou znamenat právní nejistotu. Zástupci TV Barrandov poukazovali na to, že divákovi se bude jevit zvuk při jeho "ořezání" zhoršený, respektive nevýrazný.

Pokusy omezit hlasitost reklamy v televizi byly již dříve. Například v roce 2007 připravila obdobnou novelu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která se inspirovala novelou mediálního zákona na Slovensku. Návrh na omezení hlasitosti televizní reklamy tehdy schválil slovenský parlament s velkou podporou.