Nakladatelství Motto postupuje jinak. Už podruhé se zaměřilo na současnou francouzskou prózu, jejíž převedení na plátno je určeno skutečným filmovým labužníkům a je o to kvalitnější, oč méně okázalá reklama je provázela. Po loňském vydání románu Hořký měsíc, zfilmovaného Romanem Polanskim, vychází v Mottu novela jedné z nejprodávanějších frankofonních autorek současnosti Amélie Nothombové Strach a chvění. Nothombová (nar. 1967) za knihu v roce 1999 obdržela mimo jiné prestižní cenu Francouzské akademie. Stejnojmenný film Alaina Corneaua byl uveden loni na MFF v Karlových Varech, kde představitelka hlavní role Sylvie Testudová získala vyznamenání za nejlepší herecký výkon.

Autorka belgického původu narozená v Japonsku tu zúročila svou zkušenost se "zemí vycházejícího slunce". Výsledek není optimistický. Mýlí se, kdo v Asii hledá inspirativní světlo z východu. Autobiografická vypravěčka přijme místo ve firmě obchodující s ementálem i pneumatikami a "dům o tisíci patrech" v japonském velkoměstě je pro ni horší než vězení.

Monstrózně sadistický viceprezident podniku představuje ztělesnění zla, s nímž se Nothombová vyrovnává už ve své románové prvotině Vrahova hygiena (č. vyd. 2001). Její nadřízená se k ní s neskrývanou pomstychtivostí v jednu chvíli přibližuje s pohledem "s Hirošimou v pravém a Nagasaki v levém oku". Mladá žena poznává protibělošský rasismus i nedůstojné zvyklosti z doby císařství. Na žebříčku pracovního zařazení postupně klesá až na uklízečku toalet.

Čtenáře možná napadne podobnost s Franzem Kafkou. Řada pitvorně groteskních situací a závěrečné úvahy o "očistné funkci záchodu" však staví Nothombovou tentokrát spíše do blízkosti Friedricha Dürrenmatta. Slavný švýcarský autor s ironií sobě vlastní totiž kdysi prohlásil, že klozet je posledním místem, kde se lze nerušeně oddávat rozjímání.

Hutný text knihy nejspíš vyhoví i požadavkům čtenářů, čím dál silněji ovlivněných rytmickým spádem vizuální kultury v podobě filmu a televize. Což v daném případě není na škodu, neboť Nothombová ukazuje, že psát lze úsporně, bez slovního exhibicionismu, a přitom dokonale splnit měřítka literární kvality.

Amélie Nothombová: Strach a chvění

Přeložila Jarmila Fialová. Motto, 120 stran