Eva Koudelková připomíná nejstarší zápisy pověstí německých obyvatel tohoto místa, kde pojetí zemského vlastenectví nebylo rušeno jazykovou příslušností. Podílel se na něm třeba Josef Wenzig (1807–1876) překladem českých písní a pohádek vydaných s názvem Westslawischer Märchenschatz v roce 1853 v Lipsku.

Počinem byl i dvojdílný soubor pověstí Illustrierte Chronik von Böhmen (1952–1956), kterou vydal pražský Němec August Anton Glückselig, píšící pod pseudonymem Gustav Thormund Legis.

Surový život tkalcovských rodin

Pavel Brycz nabízí působivou prózu Mé ztracené město inspirovanou opouštěním starého Mostu i národnostním koktejlem severu Čech. Zajímavou inspirací je i postava Hamleta v prozaickém podání Milana Exnera.

Vlastimil Vondruška zase připomíná surový život tkalcovských rodin, které vyznávaly vlastní pojetí spravedlnosti. Štěpán Kučera zpracovává inspiraci tajemné smrti rudolfinského hvězdáře Tychona Braha a Miloslav Nevrlý vzdává hold Jizerským horám.

Sborník vybraný díky Luboši Příhodovi a Janu Šebelkovi nabízí řadu zážitků, které jsou k dispozici těm, kdo si 144 stran velký šperk najdou v katalogu knihoven.