Jaroslav Dušek se ve Vizitě věnuje čisté improvizaci. Jednotlivá představení mají otevřený konec a předem není znám ani jejich vývoj. Jeho partnery jsou Pjér la Šé´z, Zdeněk Konopásek a osvětlovač. Často ve svých představeních pracuje nejen se slovy a jejich významy, ale také s hudbou a zvukem.

Názvy ovšem nevypovídají o podobě jednotlivých improvizací, jak vysvětlil Dušek: „Názvy vymýšlíme, jen aby bylo co dát do programu a lidé věděli, že pořád nehrajeme to samé."

Vizita nabídne dvě představení za sebou, tím druhým bude 13. března Prahlad na hrad, ovšem už bez Smeykala.