Fanta knihu psal mezi lety 1997 až 2006 a je v ní množství příloh obsahujících korespondenci se zajímavými osobnostmi i barevné produkce autorových hlavních obrazů. Jaroslav Fanta si pravidelně dopisoval s básníky Jaroslavem Seifertem a Vladimírem Holanem, ve svém archívu má dopisy od Adolfa Hoffmeistra, Jiřího Muchy, Josefa Sudka, V. V. Štecha, Jiřího Trnky, Jana Wericha a také od Giulietty Masiniové, manželky Federika Felliniho, jejíž portrét Fanta vytvořil.

Malíř Jaroslav Fanta

Malíř Jaroslav Fanta

FOTO: Galerie A&A

Sám malíř o tvorbě píše: „Je mnoho různých umělců, avšak žalostně málo Umění. Čeho však nejvíce chybí k předpokladu umění, je nesmírná vůle, píle a trpělivost! Všechno, co dnešní společnosti chybí. Rychlé životní tempo a nedostatek času přemůžou málo odolné. A odolní se pak stávají nečasoví v očích těch, kteří jdou s dobou.“

Fanta se narodil 7. srpna 1919 v Praze, starých Holešovicích. Procestoval Rakousko, Francii, Itálii, kam se vždy rád vracel a vrací. Autorovy obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v různých zemích Evropy, i v USA a Kanadě.

Ženský akt patří k Fantovým oblíbeným námětům.

Ženský akt patří k Fantovým oblíbeným námětům.

FOTO: Petr Horník, Právo

Díla, která jsou v Galerii A&A vystavena, zastupují různá období malířovy tvorby a představují jeho témata nejčastější – lidskou tvář, figuru a architekturu. Výstavu připravila Zuzana Hajíčková, která při vernisáži o Fantových obrazech řekla:

„Protože malíře znám od útlého dětství, vím dobře, že do své tvorby klade sebe celého, s plným zaujetím, bez kompromisů. Věřím proto, že jeho obrazy budou diváka stále oslovovat.“ Výstava, která je malířovou vzpomínkou na svoji tvůrčí cestu, potrvá do 31. března.

Výstava představje i Fantovy portréty.

Výstava představje i Fantovy portréty.

FOTO: Petr Horník, Právo