Teitelbaum uvede skladbu Blends z roku 2002. Představuje svébytnou hudební pouť z Japonska přes Indii až do Evropy. Vzhledem k hostům bude akcentována japonská hudba. Samuelson uvede také slavnou kompozici Henryho Cowella Universal Flute a zahraje i duchovní skladby pro šakuhači.

Richard Teitelbaum patří k předním propagátorům mimoevropské hudby, kterou se snažil včlenit do kontextu soudobé hudby. K jeho spolupracovníkům patřili přední představitelé soudobé hudby, mimo jiné John Cage, minimalista Philip Glass a člen hnutí Fluxus Nam June Paik.